Kanceláře se mění nevratně, ale možná k lepšímu. Canon nabízí pomoc

Firmy i zaměstnanci už se zorientovali v nové situaci, do níž je zanesly nečekané okolnosti letošního roku. Po prvotním šoku si postupně uvědomují výhody toho, že se většina práce nemusí odehrávat jen v kanceláři. „Canon usiloval o digitální transformaci už řadu let. Proto je nyní zkušeným technologickým průvodcem a radí firmám po celém světě, jak díky probíhající kancelářské revoluci získat nejen spokojenější zaměstnance, ale i výhodu na trhu oproti konkurenci,“ říká v rozhovoru Eva Kučmášová, šéfka marketingu a komunikace společnosti Canon pro střední Evropu.

Během pár měsíců došlo k rozbourání tradiční představy o pracovním prostředí. Velká část zaměstnanců je na home office a firmy potřebují mít přehled o jejich činnosti a nebrzdit zároveň svou produktivitu. Jak se na tento stav dívá přední výrobce kancelářské techniky?

Přiznejme si, že na jaře šlo v mnoha firmách ješ¬tě o chaos, kdy lidé najednou odešli na home office a jejich zaměstnavatelé na to často nebyli dost při¬praveni. Chyběla technika a produktivní nástroje. Před koncem roku 2020 je už zřejmé, že došlo k ra¬dikální proměně. Home office dnes chválí i dřívější zarytí odpůrci a práce na dálku si najde v mnoha firmách trvalé místo. Co se týče kancelářských zařízení a služeb, určitě poroste poptávka po kom¬plexních dlouhodobých řešeních, která v Canonu nabízíme už teď.

Co tedy dnes firmy chtějí?

Nerozhoduje už jen rychlost a kvalita tisku a ske¬nování, zákazníci se ptají po možnostech digitaliza¬ce. Důležité je jednoduché řešení, které nevyžaduje odbornou obsluhu, ale umožní rychlé a efektivní začlenění do existujícího pracovního prostředí ve firmě.

A co jim tedy můžete nabídnout?

Naši produktoví manažeři velmi dobře analyzo¬vali první vlnu přesunů na home office a požadavky všech zúčastněných stran. Získané poznatky propo¬jili s vhodnými nástroji a technologiemi, které jsme měli k dispozici již před pandemií. Vznikl koncept, který jsme nazvali Pracoviště budoucnosti. Jedná se o nabídku vzájemně provázaných produktů a slu¬žeb, kterými, věřím, dokážeme oslovit firmy, jež ak¬tuální situace ovlivňuje a jež si chtějí pojistit kvalitní fungování a růst i do budoucna.

Co vaše Pracoviště budoucnosti umí?

Zásadním zájmem firem bude mít přístup ke všem dokumentům odkudkoliv. Díky propojení na¬šich existujících řešení, jako je software uniFLOW Online či multifunkce i-SENSYS, jsme například vytvořili jednoduchý systém na správu firemního tisku a skenování.
Administrátor zaměstnancům, kteří odcházejí na home office, snadno zpřístupní na jejich přenosném zařízení jen takové funkce, jaké opravdu potřebují. Nic není třeba už dále instalovat a nastavovat. Díky uniFLOW Online lze funkce ovládat i z více počí¬tačů. Usnadnili jsme také delegaci tisku na dálku, která se hodí v případě, kdy jeden zaměstnance pracuje třeba z chalupy a druhý je zrovna fyzicky v kanceláři.

Nebojí se firmy postupující digitalizace kvůli bezpečnosti citlivých dokumentů?

Bezpečnost dokumentů pro nás vždy byla prio¬ritou. V našem konceptu připraveném pro vzdále¬nou práci ji zajišťují třeba elektronické certifikáty. Představte si je jako obdobu elektronického podpi¬su. Díky nim firemní administrátor vidí, kdo a na jakém zařízení daný dokument vytvořil, a zároveň má jistotu, že během cesty firemními kanály nedo¬šlo k jeho změně. To je zásadní třeba u faktur, kde by případná výměna pouhého jednoho čísla mohla vést k falešné platbě.

Jak dál firmy ochrání svá data a dokumenty?

Třeba zmíněná delegace tisku na dálku je za¬bezpečena unikátním kódem, který od firemního administrátora obdrží každý zaměstnanec. Skupina lidí, která má do daného cloudu přístup, je tedy „se¬shora“ regulovaná. Snižujeme tak šanci, že se doku-ment dostane do nepovolaných rukou. V tomto pra¬covním prostředí v žádném ohledu nedochází ke snižování úrovně zabezpečení, naopak díky novým prvkům je často ještě navyšována.

Mluvíme tu o nové situaci v kancelářích a způ¬sobech, jak se s ní vyrovnat. Jak očekáváte, že se bude pracovní prostředí vyvíjet dál?

Směrem k ještě větší mobilitě. Zařízení nebo tis¬ková řešení nebudou jen v kancelářích, ale bude se jednat o kombinaci s domácí kanceláří, která může vzniknout v podstatě kdekoliv. Z toho budou ply¬nout požadavky na jednoduchou správu, instalaci, používání. Původně tiskové řešení uniFLOW Online, které přesně toto nabízí, přináší další funkci, která je v tomto okamžiku klíčová. A to rychlost implementa¬ce nových služeb. V budoucnu se stane klíčovým fak¬torem, jak rychle bude možné se přizpůsobit situaci. Ta se, jak pozorujeme, může změnit ze dne na den.

Jaké další trendy očekáváte, třeba ve vztahu k pandemii a hygienickým opatřením?

Bude se hodně řešit bezpečnost práce, firmy již nyní více dbají na zdraví svých zaměstnanců. V rámci kanceláří se stane samozřejmostí bezdo¬tyková obsluha sdílených zařízení, s níž pomohou třeba i senzory pohybu a další inovativní nástroje včetně umělé inteligence. V Canonu jsme rovněž přizpůsobili naše procesy a portfolio tomu, že oče¬káváme stoupající poptávku po instalacích a konfi¬guracích s minimem osobního kontaktu. Lidé nebu¬dou chtít, aby k nim jezdila parta techniků a strávili ve firmě hodiny. Upřednostní možnost, kdy jim ku¬rýr zaveze již předinstalované zařízení a zase odje¬de. Zákazník tiskárnu pouze spustí a ihned pracuje. Takové věci jsou už nyní možné.

Mění se nějak v posledních letech i požadavky samotných spotřebitelů?

Firmy si mnohem více uvědomují potřebu udr¬žitelnosti, a to i proto, že téma jako důležité dnes vnímají i jejich akcionáři, zaměstnanci a zákazníci.
Pro nás v Canonu je udržitelnost něco, na co my¬slíme už dlouho, a těší nás, že už to začíná doceňo¬vat i trh. Podporujeme cirkulární ekonomiku a opě¬tovné využití starších, ale neopotřebovaných dílů či rovnou celých přístrojů. V Německu na to funguje program EQ80 a u nás již čtvrtým ročníkem vyhla¬šujeme dobročinný projekt zvaný Kopírka hledá kancelář. Canon a jeho čeští partneři darují použité, ale stále výkonné multifunkce do neziskovek, kde mohou ještě roky spolehlivě sloužit. Letos jsme ob¬darovali 18 neziskových organizací z celého Česka, od útulku přes speciální školy až po hospice.
Canon v rámci ochrany životního prostředí na¬bízí i tiskové papíry snižující uhlíkovou stopu či dlouhodobě zmenšuje balení, v nichž jsou produkty přepravovány. Na palety se jich tak vejde více a do¬chází k zefektivnění logistiky a dalšímu snížení uh¬líkové zátěže.

A jak globální pandemie změnila poptávku po produktech a službách společnosti Canon?

Bavíme se zde o hromadném kancelářském exo¬du, velký nárůst jsme tedy zaznamenali u kompakt¬ních multifunkcí pro domácnosti a malé podniky, které firmy mohly zaměstnancům rozdat k vykoná¬vání vzdálené práce. Lidé sice odešli ze svého za-běhnutého prostředí, stále ale potřebovali tisknout. Silnější poptávku jsme zaznamenali i u profesionál¬ních tiskových řešení pro knižní trh. Lidé zkrátka kvůli omezením a „lockdownu“ byli více doma a více četli. Naopak větším kancelářským strojům se vlivem dvou vln pandemie letos tolik nedařilo a pokles poptávky zaznamenáváme i v segmentu foto-video. Potěšil nás naopak zájem o naše novinky v oblasti tisku pro interiérový design, kterému do budoucna věříme.

Olympus v létě odprodal výrobu fotoaparátů. Internetem následně proběhly i nepotvrzené informace, že Canon chce skončit se zrcadlovými fotoaparáty a zaměřit se již výhradně na bezzrcadlovky. Můžete k tomu něco říct?

Na trhu se v tomto duchu již delší dobu čile spekuluje. Není na tom ale vůbec nic pravdivého. Vývoj našich zrcadlovek pokračuje, detaily pocho¬pitelně ještě prozradit nemohu, ale milovníky zrca¬dlovek ujišťuji, že k širokému a kvalitnímu portfo¬liu objektivů přidáme adekvátní fotoaparáty, které vyznavače tohoto stylu focení určitě uspokojí.
Z pohledu toho, kolik špičkových profesionál¬ních i amatérských fotografů chce i nadále vyu¬žívat buď pouze zrcadlovky, nebo je kombinovat s bezzrcadlovkami, sledujeme tento segment trhu nejen s láskou, ale také s jistotou, že si na něm do budoucna chceme udržet klíčovou pozici. Stačí se jen podívat, kolik lidí teď vyráží do přírody zachytit krásy podzimu kvalitním fotografickým vybavením.

www.canon.cz