Investice do dluhopisů „Eliminujte inflaci pravidelně vyplaceným fixním výnosem.”

Česká investiční skupina PRAG Investment Group rozvíjí diverzifikované portfolio činností, které zahrnuje nemovitostní investice, podnikatelské financování, krizové finanční poradenství a zahraniční obchod. Za dobu svého fungování nemovitostní divize skupiny úspěšně realizovala celkový počet 417 investičních transakcí v celkovém objemu 1, 27 miliard Kč.

Nemovitostní dluhopisy

„Dluhopisy jako efektivní forma diverzifikace každého chytrého investora.”

Od roku 2011 se PRAG Investment Group specializuje na segment tzv. Distressed Real Estate Assets (DREA), neboli podhodnocené nemovitosti. Z 90 % se jedná o rezidenční nemovitosti, tedy rodinné domy a bytové jednotky po celé České republice. Zbylých 10 % tvoří pozemky, rekreační objekty či komerční prostory. Tyto nemovitosti či pozemky většinou disponují jednou či více zástavami finančních věřitelů, popřípadě jsou v exekuci nebo insolvenci.

Takové nemovitosti jsou tak díky svým právním vadám a nutnosti rychlého vyplacení věřitelů podhodnocené a připravené k okamžitému nákupu. Kupní ceny těchto nemovitostí či pozemků se pohybují na průměrné úrovni 66 % LTV (Loan To Value) vůči ceně odhadní. Veškeré investice, realizované z upsaného dluhopisového kapitálu, má PRAG Investment Group zajištěné buď vlastnickým právem, nebo přímým a jediným zástavním právem ke konkrétní nemovitosti.

Aktuální vydaný dluhopis, do kterého je možné investovat

Aktuálně je možné investovat do dluhopisu, PRAG IG 11,6/2025, s fixním výnosem 11,6 % p.a. Jmenovitá hodnota 1 ks je 50.000 Kč s čtvrtletním vyplácením úroku. Tento dluhopis je možný předčasně prodat po 2 letech od nákupu.

Položili jsme pár otázek ohledně dluhopisů Adamovi Kotrbovi, investičnímu řediteli PRAG Investment Group a.s.

Naše dluhopisy v této turbulentní době?

V dnešní, inflačně velmi turbulentní a nevypočitatelní době jsou korporátní dluhopisy velmi elegantním řešením, jak inflační dopady na Vaše úspory výrazně či úplně eliminovat. V kombinaci se stále převládající politikou vysokých úrokových sazeb České národní banky lze na tuzemském trhu najít vysoce úročené a kvalitní korporátní dluhopisy. Tyto dluhopisy by následně měly tvořit stabilní prvek diverzifikovaného portfolia každého zodpovědného investora.

Jak tyto dluhopisy fungují?

Dluhopis je velmi transparentí cenný papír, který svým investorům přináší celé spektrum jasně daných parametrů. Těmi jsou fixní úrok, termín splatnosti, pravidelná výplata výnosů a další specifické vlastnosti, které mají jednotliví emitenti (ti, co dluhopisy vydávají a ručí za ně) různé. Na každý dluhopis je však třeba nahlížet jako na komplexní investiční instrument, kde by parametr výnosu neměl být nikdy na prvním místě. Důležitá je instituce emitenta, segment trhu, na kterém působí, a smysluplný business plán. Proto doporučuji si vše dobře analyzovat a kriticky vyhodnotit.

Jak se daří PRAG IG a našim investorům?

My v PRAG Investment Group jsme stabilním emitentem nemovitostních dluhopisů, které nám, spolu s naším vlastním kapitálem, pomáhají v realizaci jednotlivých nemovitostních investic. Našim investorům jsme na úrocích vyplatili ve třetím čtvrtletí tohoto roku 2,02 mil. Kč. Od začátku roku 2023 jsme realizovali celkem 31 transakcí v souhrnné hodnotě 146 mil. Kč. To nejlepší nás však tradičně ještě čeká v závěru tohoto roku.

Adam Kotrba | Investiční ředitel

Adam je spoluzodpovědný za tvorbu a dohled nad investičními strategiemi hlavních divizí skupiny. Ve své kompetenci má rovněž klíčové investiční partnery. Jeho expertízou jsou více než desetileté zkušenosti s tuzemským a zahraničním investičním, nemovitostním a transakčním trhem. Je držitelem úvěrové a investiční licence Institutu aplikovaného práva akreditovaného u ČNB. Adam rovněž úspěšně absolvoval Behavioral Finance na Duke University of North Carolina a také Financial Markets na Yale University.

Chcete o investicích vědět více?
Kontaktujte pana Kotrbu na tel.: +420 774 181 099 nebo na e-mailu: kotrba@pragig.cz
www.pragig.cz