Individuální a lidský přístup v Pražském Proton Therapy Center

„Naším posláním je nejenom léčit nádorová onemocnění jednou z nejperspektivnějších metod 21. století, protonovou terapií, ale především poskytovat pacientům dokonalý servis na světové úrovni,” říkají bratři Václav a Pavel Laštovkovi, zakladatelé pražského Protonového centra.

 

Proto jsme vám již v našich minulých vydáních představili Pražské Proton Therapy Center (PTC), jedno z nejprestižnějších zařízení pro protonovou radioterapii na světě, které má v rámci některých diagnóz léčených nejvíce pacientů. Před ostatními státy má několikaletý náskok a inovace a léčebné postupy z Čech přebírají přední světová centra. Za dobu své existence pomohlo již více než 10 000 pacientům z více než 60 zemí světa.
V posledním vydání jsme se zabývali vysvětlením, jaké jsou benefity této léčby a na jakém principu stojí. V tomto pokračování našeho miniseriálu vám chceme přiblížit, že přístup k pacientovi je zde opravdu jiný než bývá obvyklé v našem zdravotnictví. Péče je založena na proklientském přístupu.

Proklientský přístup

Perfektní pacientský servis a individuální péče jsou v Protonovém centru naprostou prioritou. „Snažíme se být pacientům spolehlivou oporou v jejich léčbě,“ vysvětluje Mgr. Kateřina Krejbichová, DiS. – manažerka kvality a procesů. „Pacient je pro nás vždy partnerem, kterého se snažíme provést celou léčbou tak, aby se mohl vrátit zpět do svého života, který vedl před léčbou. Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně a vysoce profesionálně prostřednictvím služeb nadstandardního klientského centra.“

Pacient je prioritou

Každému pacientovi se v PTC snaží maximálně vyhovět co do fyzických i psychických potřeb. Věnují mu čas a pozornost a zakládají si na osobním přístupu v průběhu celého procesu léčby. Veškeré zdejší služby jsou postaveny na důvěře, respektu a mezilidských vztazích. V kontaktu s pacienty zůstává centrum i po skončení léčby.

Osobní koordinátor po celou dobu léčby

Celým procesem provází pacienta jeho osobní koordinátor, tzv. patient manager, který je pacientovi přidělen vždy po vstupní konzultaci. Pomůže se zodpovězením dotazů, vyřízením administrativy a všech formalit nezbytných pro zahájení protonové léčby. Dle preference pacienta může také osobní koordinátor pacienta doprovázet na vyšetření, dále domlouvá schůzky s lékaři a je vždy k dispozici. Pacient se na něj může kdykoli s důvěrou obrátit. Je jeho dočasným partnerem, průvodcem, rádcem i důvěrníkem.

Lékař na vaší straně

Ve zdravotnických zařízeních nebývá zvykem, aby se pacientovi věnoval po celou dobu léčby vždy stále stejný lékař, který na něj má vždy dostatek času.
„V Protonovém centru si zakládáme na tom, aby měl každý pacient svého lékaře od vstupní konzultace až do ukončení léčby,“ říká Kateřina Krejbichová. „Velmi dbáme na to, aby měl lékař na každého pacienta vždy dostatek času, mohl mu věnovat pozornost, mohl jej ochotně vyslechnout a vysvětlit, jak protonová léčba funguje. Naši lékaři mají dlouholeté zkušenosti v oblasti ozařování, a to jak v rámci protonové radioterapie, kterou v Protonovém centru nabízíme, tak v rámci běžné fotonové léčby. Naši lékaři jsou jedinými odborníky v České republice, kteří mohou velmi odborně zodpovědět pacientovi dotazy související s protonovou, ale i fotonovou léčbou, a zvolit pro každého ten nejoptimálnější způsob léčby.“

Ozařovací plán protonové léčby

„Po vstupním vyšetření a případných diagnostických vyšetřeních, která indikuje náš lékař, bude následovat pečlivé plánování léčby,“ pokračuje ve vysvětlování Kateřina Krejbichová. „Klíčovým a zásadním pro úspěch léčby je právě její přesné plánování. Proto každému pacientovi na míru připraví tým klinických fyziků a lékařů ozařovací plán, podle kterého bude protonová léčba probíhat. Ozařovací plán také určuje, z jakých směrů a jakou intenzitou bude protonový svazek nádor ozařovat. Poté již bude probíhat samotná léčba, která je ambulantní a u většiny pacientů bez nutnosti hospitalizace. Na ozařování pacient dochází v přesně stanovených, předem naplánovaných pracovních dnech a časech, který je rezervován pouze pro něho. Samotné ozařování trvá několik minut. Minimálně jednou týdně v průběhu léčby absolvuje konzultaci s lékařem.“

Pomoc pacientům centra

Veškeré podrobnosti o nabízených službách pacientům ochotně sdělí pracovníci recepcí. Koordinátor PTC pomáhá také mimopražským pacientům, pokud si neví rady s ubytováním po dobu léčby. Propojením pacienta s Nadačním fondem tak společně mohou všichni vybrat to nejvhodnější pro pacienta. Také v případě, že se pacient obává, že pro něj bude těžké se zorientovat po Praze, koordinátor je mu k dispozici a poradí mu cestu i spoje MHD do Protonového centra.
Dětem a jejich rodičům nabízí personál centra při čekání na vyšetření nebo léčbu možnost využití dětské místnosti plné hraček. Rovněž relaxační místnost je k dispozici pacientům či jejich rodinným příslušníkům. Zde má pacient naprosté soukromí k odpočinku a relaxaci. Místnost je vybavena telefonem, TV, wi-fi připojením, kávovarem a minibarem.
V prostoru recepce si lze zakoupit drobné občerstvení, kávu, čaj a různé druhy jiných nápojů. Čerstvá voda je k dispozici na baru celý den zdarma. Na hlavní recepci je pro vás také připraven výběr denního tisku.

Ojedinělý Klientský servis

V Proton Therapy Center je pečlivě sledován nejen průběh terapie pacientů. Informace o tom, jak se nemocný cítí, zda má nějaké potíže nebo potřebuje poradit, získávají průběžně od koordinátorek, lékařů i sester. Aby neztratili kontakt a nepřetrhli tak pouto, které se mezi pacientem a týmem Protonového centra vytvořilo, organizují s Nadačním fondem pro protonovou terapii pravidelná pacientská setkání. Na těchto setkáních se potkávají pacienti, kteří již léčbu ukončili, s pacienty, kteří léčbu buď v nedávné době začali nebo na ni čekají. Účastníci pacientských setkání si tak navzájem předávají svoje zkušenosti, sdělují své příběhy a pomáhají si navzájem.

Potvrzení deklarovaného samotným pacientem

I nás zajímalo, zda tento proklientský přístup, ne zcela obvyklý v našem zdravotnictví, skutečně pacienti vnímají. Zeptali jsme se pana Daniela, který byl již po léčbě, jak přístup vnímal a jak se v PTC cítil?
„Je to opravdu tak,“ říká pan Daniel, „že se zde člověk necítí ztracený v systému. V jakoukoli chvíli v procesu léčby i po něm se má na koho obrátit, což je velmi pozitivní, protože se cítí bezpečně. Uklidňující je i pocit, že od první konzultace se vám věnuje stále stejný doktor, to myslím dost eliminuje nejistotu nemocného. S pacienty zde skutečně lidsky komunikují, takže vždy vědí, co pro ně dělají a proč. Ta důvěra je myslím pro léčbu velmi podstatná.“

I vy můžete pomoci – podpořte nadační fond!

Nadační fond pro protonovou terapii byl založen v roce 2010 za účelem zvýšení povědomí o nové, šetrnější formě radioterapie. Nadační fond pro protonovou terapii si prošel řadou změn a rozšířil svoji působnost v oblasti individuální pomoci a komplexních nezdravotních služeb pro klienty Protonového centra v Praze. Konkrétně Nadační fond poskytuje pacientům i jejich rodinným příslušníkům v první řadě pomoc s ubytováním. Tuto pomoc využívá asi 1/5 nemocných. Kromě hotelu, ve kterém se denně potkávají zástupci nadačního fondu s pacienty, má Nadační fond domluvené i další možné kapacity pro ubytování pacientů v hotelích v blízkosti Centra. Části pacientů Nadační fond právě na ubytování přispívá nebo jej hradí celé. Další nesmírně důležitou činností nadace je např. hlídání dětí nemocných rodičů, pro které by bylo leckdy neřešitelné jít se léčit do jiného města, když nemají hlídání pro dítě. V neposlední řadě nabízí Nadační fond i psychologickou pomoc, nutriční poradenství, asistenční nezdravotnické služby, zpříjemňuje pobyt v Protonovém centru a mnoho dalších aktivit zejména pro dětské pacienty.

Neváhejte se obrátit s žádostí o bližší informace a volejte na telefonní číslo 226 222 026 anebo pošlete email: info@nfppt.cz