I etiketa má své lídry a trendy

Na etiketu jsou kladené stále vyšší nároky a už dávno neplatí, že musí primárně informovat o obsahu produktu a neodlepovat se. Moderní etiketa musí svým designem v první řadě oslovit zákazníka a podpořit brand. Současně dodržet legislativní normy týkající se povinných údajů, vydržet manipulaci, různé teplotní podmínky a splňovat funkce bezpečnosti, nezávadnosti a možnosti recyklace.
Lídrem v oblasti samolepicích etiket je firma S&K LABEL spol. s r.o., která byla založena v roce 1991 jako první soukromá polygrafická společnost specializující se na výrobu samolepicích etiket v zemích bývalé východní Evropy.

Roku 1991 založili společníci firmu s krédem „Rychlost, spolehlivost, operativní rozhodování, komplexnost poskytovaných služeb a maximální úcta a svědomitost k zákazníkům“ a s filozofií dělat vždy všechno na absolutním technologickém vrcholu.
Proto už první investice byla do tehdy technologicky nejvyspělejší technologie – UV knihtiskového stroje B200. Od té doby přináší společnost S&K LABEL na trh etikety s materiály splňujícími nejvyšší požadavky na kvalitu a udržitelnost.
Z původních 4 tiskových strojů v pronajatých prostorách s 45 zaměstnanci je nyní vlastní výrobní závod v Kuřimi s bezmála 180 zaměstnanci. Firma tím získala silné zázemí a základnu pro další expanzi, zejména do regionů Německo a Rakousko.

Na špici v moderních digitálních technologiích

Podíl digitálního tisku vůči konvenčním technologiím stále roste. Výrobci této technologie neustále přichází s inovacemi, tiskové digitální stroje se postupně zdokonalují a stoupá i počet zakázek vhodných pro tuto technologii.
V roce 2008 zakoupila společnost S&K LABEL první digitální tiskovou technologii v podobě stroje HP Indigo WS4500 od firmy Hewlett-Packard. Byl to skutečný technologický skok a posun v možnostech variability zakázek firmy, změny přístupu k menším zakázkám a rychlosti jejich zpracování.
Poslední investicí v této oblasti pak byl roku 2020 UV inkjetový tiskový stroj značky DURST. Jedná se o vůbec první Tau 330 RSC instalovaný na území České republiky. S&K LABEL tímto krokem znovu potvrdil roli inovátora a významného propagátora moderní digitální technologie nejen mezi výrobci samolepicích etiket.
Jeho hlavními přednostmi jsou oproti flexotisku větší pružnost, rychlost a nižší náklady. Výhodou je i rychlá reakce např. na zvyšující se poptávku po limitovaných sériích. Dalšími argumenty jsou určitě i vysoce přesný soutisk barev a jejich ukotvení, vysoké rozlišení, možnost tisknout variabilní data nebo možnost efektivní imitace sítotisku.

Etiketa nesmí bránit recyklaci

Pojmy jako udržitelnost, cirkulární ekonomika, recyklace, snižování emisí uhlíku nebo třeba kompostovatelnost hrají roli ve všech oblastech obalového průmyslu, včetně výroby samolepicích etiket. Narůstá počet spotřebitelů, kteří recyklovatelný obal požadují a jsou ochotni si za ekologičtější výrobky i připlatit. Poptávka po udržitelných obalech ze strany zákazníka tak neustále roste a výrobci materiálů i producenti etiket hledají stále nová řešení. U plastových etiket následné zpracování možná jen trochu komplikuje fakt, že jsou složené z více různých vrstev materiálů. Ale i u nich už můžeme mluvit o tom, že jsou udržitelné.
S&K LABEL se chová ve všech směrech odpovědně. Veškeré aktivity realizuje s cílem předcházet negativním dopadům na životní prostředí, nebo je co nejvíce minimalizovat. Od aktivní spolupráce s dodavateli materiálů, přes optimalizaci výroby a snižování odpadu, jeho třídění a řízená recyklace, až po edukaci zákazníků. Podporuje osvětu v oblasti životního prostředí a komunikujeme aktuální trendy a novinky nejen ze strany vstupů.
Certifikát FSC získala společnost S&K LABEL už v roce 2017 jako první český výrobce etiket a v současné době je na FSC materiálech prakticky celá produkce papírových etiket.

Prestižní ocenění poslední doby

Za 31 let úspěšného působení a tvrdé práce se S&K LABEL dočkal prestižních ocenění. V loňském jednačtyřicátém ročníku prestižní mezinárodní soutěže etiket pod hlavičkou organizace FINAT vyhrály hned 2 přihlášené etikety z celkově 222 přihlášených certifikát „HIGHLY COMMENDED“ a dostaly se tak jako jediné z ČR mezi nejlepších 20 etiket ve své kategorii, což je velký úspěch. Jednalo se o etiketu pro sběratelskou edici rumu HEFFRON a etiketu pro špičkové víno Lahofer řady Wave edice Art. V letošním roce získala stejné ocenění redesignovaná řada tichých vín MOTÝL od Bohemia Sektu.
Ale nejen v úrovni produktů sklízí S&K LABEL uznání. Společnost ukázala, že prokazuje kvalitu také na úrovni nejlépe řízených společností. V rámci programu Czech Best Managed Companies, který každoročně uděluje mezinárodní společnost Deloitte, se hodnotí kvalita řízení firmy a managementu v klíčových oblastech, kterými jsou strategické směřování, produktivita a inovace, firemní kultura, struktura řízení a finanční výkonnost. Porota tohoto programu ocenila zejména dlouhodobé cíle a pozici na trhu, promyšlenou produktovou strategii, adaptivní firemní kulturu i otevřenost ke změnám.

Trendy v etiketách

Kromě už zmiňovaného nástupu digitálních technologií a důrazu na udržitelnost jsou hlavními trendy dnešní doby atraktivita a prémiovost. V designu se více využívá regionální originalita, na pohled přírodní vzhled materiálů, nápadité výseky a průhledy lahví, zušlechtění ražbou nebo třeba vodoznakem. Hmatový vjem lze u zákazníka podpořit soft touch lakem, kombinací parciálních a strukturovaných laků, nebo různými 3D efekty.
Grafický design etiket čím dál více reaguje na obchodní a marketingové strategie společností. Zvláště v nápojovém průmyslu vnímáme trend vytvářet limitované série. U těchto kampaní se navíc často využívá možnosti personifikace etiket, která výrazně ovlivňuje nákupní rozhodnutí koncových spotřebitelů.
Výrobci technologií neustále posunují hranice a v minulosti technologicky nerealizovatelné postupy jsou nyní standardem. Všechny trendy S&K LABEL sleduje a uvádí do praxe. V současnosti je největším a technologicky nejvyspělejším výrobcem samolepicích etiket v tomto teritoriu Evropské unie.

www.sklabel.cz