Gebrüder Weiss znamená pohyb

Gebrüder Weiss je nejstarší přepravní společností světa a dodnes je v rukách rodiny zakladatelů. Už více než 500 let se neustále rozvíjí a dozrála v globálního hráče na přepravním a logistickém trhu, který sleduje nejnovější technologické trendy, testuje nová řešení, a udává tak směr na cestě za efektivní a udržitelnou přepravou.

Od transalpské kurýrní služby až po globální logistickou společnost

Historie společnosti se začala psát v roce 1474, kdy se objevila první písemná zmínka o milánských poslech z Fussachu u Bodamského jezera. Místo bylo důležitým tranzitním bodem pro obchod jihoněmeckých měst s Lombardií. Milánské vévodství patřilo k prvním, které zavedly štafetový systém jízdní pošty. Zmínění milánští kurýři později provozovali přepravní službu s názvem Spedition Weiss und Spehler. Kromě dopisů a peněz přepravovali technické zboží, hedvábí a potraviny. Na komplikované a místy i nebezpečné transalpské trase, dlouhé přes 320 kilometrů a trvající sedm dní, kombinovali poslové různé druhy přepravy. V rovinách nasazovali koňskou sílu, přes jezera se dopravovali lodí a v klikatých a náročných horských terénech využívali muly.
Od té doby se kurýrní služba, která zůstávala v rodině Weissových, průběžně adaptovala na nové podmínky přepravy a potřeby „trhu“. Úspěšně přestála historické milníky včetně politických zvratů a válek, přizpůsobila se technologickým výzvám, jako byl rozvoj železnice nebo automobilové dopravy. Od dvacátého století společnost zakládala nové pobočky a rozšiřovala své služby nejprve směrem na západ a po pádu železné opony také na východ.
V České republice slaví společnost Gebrüder Weiss letos 30leté výročí a za tu dobu tady vybudovala celé spektrum služeb. Mezi ty hlavní patří pozemní, letecké a námořní přepravy, skladová logistika a komplexní logistická řešení postavená na míru zákazníkovi.

Inovace a služby přidané hodnoty

Gebrüder Weiss jako nejstarší spedice světa staví na bohatých zkušenostech, zároveň však reaguje na požadavky trhu a nové trendy. Inovace a služby společnosti oceňují nejen zákazníci, ale také odborná veřejnost.
V soutěžích pořádaných odbornou veřejností byl oceněn například systém Cargometer, který umožňuje přesně určit hmotnost a rozměry zásilek za pohybu. Díky tomu je dodržena optimální nakládka, a na silnice tak vyráží méně nákladních vozidel. Zároveň se tím snižuje produkce CO2.
Výrazný úspěch zaznamenal také nový klientský portál myGW, jehož prostřednictvím je možné řídit veškerou komunikaci s Gebrüder Weiss, zjišťovat stav skladových zásob či sledovat zásilky a fakturaci. Portál je uživatelsky vstřícný a přehledně sdružuje všechny služby, které zákazníci využívají.

Společenská odpovědnost a udržitelnost mobility

Jednou ze základních hodnot společnosti je udržitelnost. Neustále proto hledá efektivnější a udržitelnější řešení, sleduje trendy a technologické inovace, které následně testuje a uvádí do běžného provozu. Sleduje tak primární cíl být do roku 2030 uhlíkově neutrální. Projektem s mimořádně pozitivním dopadem na úsporu emisí CO2 je Orange Combi Cargo, jehož podstatou je převedení silniční nákladní přepravy na železnici. K dalším aktivitám v této oblasti patří testování a využívání alternativních pohonů v nákladní dopravě. Součástí vozového parku Gebrüder Weiss jsou nákladní vozy na elektřinu, LPG i nákladní vůz na vodíkový pohon, který Gebrüder Weiss v polovině září jako vůbec první logistická společnost testovala v běžném provozu v České republice.
Na začátku roku 2022 u nás společnost Gebrüder Weiss spustila také nový ekologický program „zero emissions“, který obchodním partnerům umožňuje plně kompenzovat emise CO2 vznikající při přepravě zásilek. Jít příkladem v oblasti udržitelné mobility chce Gebrüder Weisse rovněž například prostřednictvím mezinárodní cyklistické kampaně „Cycling around the World“, do níž se během letošního roku zapojili zaměstnanci společnosti po celém světě. Díky celkově ujetým 247 000 km se firemní zalesněný areál v Togu rozrostl o 5 000 stromů.
Stejné úsilí vyvíjí Gebrüder Weiss také na poli CSR aktivit. Zdarma například doručuje zboží pro charitativní účely. V době covidové pandemie šlo zejména o přepravy roušek pro seniorské domy, notebooků pro distanční výuku dětí rodičů samoživitelů nebo dezinfekce pro nemocnice. Dále distribuuje oblečení pro rodiny samoživitelů v rámci projektu Šatník novinářky Nory Fridrichové. Společnost dále finančně podpořila dostavbu druhého Hvězdného bazaru v Praze, projektu České asociace paraplegiků CZEPA, se kterou Gebrüder Weiss spolupracuje pátým rokem. Pro stejného partnera iniciovala v roce 2021 sbírku 100 kroků zpátky do života, která umožnila realizaci stovky osobních návštěv zkušených peerů (vozíčkářů) u těch, kdo se se ztrátou běžného pohybu teprve vyrovnávají.

www.gw-world.com