Franšíza EXTÉRIA MARKET a její výhody při pandemii COVID-19

Franšíza EXTÉRIA MARKET je jediným obchodním franšízovým konceptem, jehož služby jsou dané zákonnou povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jak u právnických, tak i fyzických podnikajících osob. Filozofií franšízy je dlouhodobá spolupráce s cílem ochránit firmy a státní instituce před sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů.

Pobočky obchodní franšízové sítě značky EXTÉRIA MARKET lze nalézt po celé České republice. Rozrůstá se i na Slovensku, kde zákonná povinnost BOZP a PO také postihuje jak malé podnikatele, tak velké průmyslové koncerny i státní správu. Podle ředitelky sítě Ing. Lucie Šimíkové klienti na službách Extérie oceňují především fakt, že v případě kontroly ze strany úřadů či jiné nečekané mimořádné události nebo úrazů nejsou na problémy sami.

Jaká je výhoda podnikání ve franšíze EXTÉRIA MARKET i v pandemii Covid-19?

V rámci vzniklé pandemie COVID-19, díky které je povinnost dodržovat BOZP pro všechny zaměstnavatele i OSVČ bez zaměstnanců daleko přísnější, se ukázala důležitost EXTÉRIA MARKETu, protože se musí více dbát na dodržování zákoníku práce, hygieny práce, bezpečnostních předpisů a nařízení. Právě v tomto období totiž ještě více než v dobách klidu bez pandemie potřebují malí a střední podnikatelé podporu a rady, jak se chovat ve firmách.

„Proto v budoucnu po pandemii vidíme daleko větší příležitost na trhu bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) než před pandemií“, říká franšízor a zakladatel franšízy EXTÉRIA MARKET pan Bc. Miloslav Ramach. Po uvolnění nouzového stavu bude tato služba BOZP daleko více vyžadována u zaměstnavatelů, kteří si více uvědomí riziko z nákazy na pracovišti a ekonomické dopady na jejich podnikání. Onemocnění COVID-19 by za určitých okolností mohlo být kvalifikováno jako nemoc z povolání. Chybějící pracovní síla a nemožnost výroby produktů má za následek těžké ekonomické dopady a krachy. Tomu lze předcházet kvalitním a hlavně komplexním zajištěním právě BOZP. Jen školení zaměstnanců v BOZP podnikatele neochrání.

Franšízový koncept EXTÉRIA MARKET to tak vidí jako velkou šanci (díru na trhu). Je to i příležitost pro potencionální franšízové zájemce, kteří uvažují o samostatném podnikání. Franšízant díky licenci získá exkluzivitu na okres a tím i potencionální klienty, kterými jsou zaměstnavatelé z řad firem, úřadů, škol, domovů pro seniory, apod. I když mnozí prožívají nelehké období, tato situace bude pro tento business velkým přínosem a díky tomu získá franšízant spousty nových klientů, kteří si uvědomují potřebu BOZP. „Proto pokud se někdo rozhoduje postavit se na vlastní nohy a začít podnikat, doporučil bych franšízu EXTÉRIA MARKET,“ říká Miloslav Ramach, majitel franšízy EXTÉRIA MARKET.

Má franšíza EXTÉRIA MARKET výhodu oproti konkurenci v BOZP?
Komplexní služba od EXTÉRIA MARKETU má přidanou hodnotu v tom, že k BOZP má zaměstnavatel řešenu i požární ochranu, a to díky tzv. produktovým akčním balíčkům, které jsou zaměřeny na firmy, úřady, školy, zdravotnická zařízení, ale i OSVČ bez zaměstnanců. Díky tomu tak klient získá i cenové zvýhodnění oproti konkurenci. EXTÉRIA MARKET neposkytuje neúplné a jednorázové služby, ale komplexní zajištění vč. zastoupení u kontroly, co považují klienti za klíčové.

Co získá franšízant od centrály, když se rozhodne podnikat s franšízou EXTÉRIA MARKET?

Od centrály franšízant získá EXTÉRIA MARKET tzv. na klíč, včetně vstupního a následného zaškolení, pomoc s náborem spolupracovníků, a především přesný návod, jak podnikat a uspět. Tento franšízový koncept je prověřený řadou let fungování nejen v České republice, ale i v zahraničí a má více jak 4700 smluvních klientů. Centrála také neustále podporuje a odměňuje úspěšné spolupracovníky svých franšízantů. Jednou z těchto motivačních odměn je například také získání vozidel Škoda Octavia ZDARMA k užívání každý měsíc, které doprovází slavnostní předání na centrále EXTÉRIA.