Franchising – šance pro vaše nové podnikání!

„Úspěch v podnikání nemůže být nikdy garantován nebo zajištěn. Existuje však několik cest, jak jej dosáhnout a přitom se v maximální možné míře vyhnout podnikatelským problémům a rizikům nebo je alespoň omezit na minimum. Jednou z nich je FRANCHISING,“ tvrdí Ing. ALEŠ TULPA, majitel a jednatel společnosti AVEX systems – mezinárodní franchisový poradce, uznávaný expert na franchising v ČR i v zahraničí s 25letou praxí.

Franšízing umožňuje začít podnikat v relativně velmi krátké době. Do cca. 3-4 měsíců po zaškolení a řádné přípravě ze strany franchisora – majitele franchisového konceptu – je možné zahájit vaše aktivity na českém a slovenském trhu, a to pod zavedenou, prověřenou a úspěšnou mezinárodní franšízovou značkou, která „přežila“ i dlouhou kovidovou krizi v letech 2020 – 2021 nebo ekonomické a tržní problémy posledních let.

Franchisová metoda podnikání snižuje nejen rizika, ale nabízí i zajímavé výnosy a zhodnocení vašeho vlastního kapitálu. Spolupráce se známou a v praxi prověřenou značkou na různých mezinárodních trzích je bezpečnější a výhodná pro příjemce franchisových a master franšízových licencí.

Franšízor nabízí franšízantům osvědčený podnikatelský „koncept na klíč“ ve formě tzv. „franchisového balíku“ pro úspěšné vybudování jejich vlastních franchisových podniků.

Franšízant přináší do této spolupráce kapitál pro provoz své vlastní franšízové provozovny, zůstává právně a ekonomicky samostatným podnikatelem a je aktivně zapojen do operativního řízení svého podniku.

Zájem o franchising na českém a slovenském trhu stále stoupá. Potvrzují to nejen průzkumy trhu, ale i růst počtu franchisových systémů. „Rád Vám poradím, na základě mých mnoholetých praktických zkušeností, kde a jak hledat zajímavé franchisové koncepty, jak se připravit na jednání s nimi, jak komunikovat s poskytovateli franšízových licencí, a nebo jak vyvinout, případně optimalizovat svůj vlastní franchisový systém,“ dodává Ing. Aleš Tulpa.

„Franchisová forma se uplatňuje zejména v oblasti malého a středního podnikání. Je vhodná jak pro osoby právnické, tak i fyzické. Na základě našich zkušeností a praxe se franchising nejčastěji uplatňuje v obchodě, ve službách a v gastronomii. Pro expanzi na nové trhy především do zahraničí se nejvíce využívá strategie označované jako „master franchising,“ doplňuje Ing. Tulpa. Jedná se o právo, které svému novému master franšízantovi poskytuje zahraniční majitel franchisového konceptu – tzv. franchisor – pro jeho podnikání na českém a slovenském trhu. Na základě master franchisové smlouvy získává nový master franchisant současně exkluzivní oprávnění uzavírat franšízové smlouvy s dalšími zájemci o tento koncept.

V České republice se zvyšuje poptávka po franchisovém způsobu podnikání, a to zejména ze strany středně velkých nebo začínajících podnikatelů, absolventů vysokých škol nebo manažerů českých i zahraničních společností. Franchising se stává alternativou jejich dalšího podnikatelského rozvoje, nebo jediná cesta k tomu, aby obstáli v náročném tržním prostředí otevřeného evropského trhu, kam jak známo patří i Česká republika a Slovensko. V roce 2000 bylo na českém trhu cca. 50 franšízových konceptů, v roce 2020 již asi 250 a kvalifikované odhady pro další vývoj franchisingu uvádí, že do roku 2025 by jich mohlo být až 330.

Pokud máte zájem o franšízing a chcete vědět více o jeho výhodách a možnostech, jakož i o nových franchisových systémech, které přichází na český a slovenský trh, tak sledujte internetové stránky: www.avexsystems.cz – Katalog franchis nebo kontaktujte:
Ing. Aleš Tulpa / AVEX systems
E-mail: ales.tulpa@avexsystems.eu
Mobil: 724 007 505

JEDNATEL A SPOLUMAJITEL SPOLEČNOSTI AVEX SYSTEMS, mezinárodní franchisový poradce, uznávaný expert na franchising v ČR i v zahraničí s 25letou praxí, ex-prezident České asociace franchisingu a její Čestný člen, bývalý generální ředitel velkých mezinárodních společností, jako je například OBI nebo QUELLE. Ing. Tulpa je zapsán i do Knihy osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA České a Slovenské republiky za mimořádný přínos a úspěchy ve franchisovém podnikání.

AVEX systems

mezinárodní poradce v oblasti franchisového podnikání a Váš partner pro franchising

Know-how a znalosti společnosti AVEX systems jsou získány více než 25letými praktickými zkušenostmi v oblasti mezinárodního franchisingu a činností ve vrcholovém managementu mezinárodně působících společností, zejména pokud jde o zakladatele a hlavního představitele společnosti Ing. Aleše Tulpu.

AVEX systems nabízí zejména následující služby:
1. Pro zájemce o franchising vyhledává kvalitní a úspěšné franchisové systémy, zejména v zahraničí.
2. Pro zahraniční franchisory hledá vhodné kandidáty pro master-franchisu v České a Slovenské republice nebo franchisanty.
3. Poradenství ve všech oblastech franchisového podnikání, zejména při vývoji vlastních franchisových systémů nebo při jejich optimalizaci.

Pro zájemce o franchising nabízí workshopy – semináře především na téma vývoj nebo optimalizace franchisového konceptu.
Více informací najdete na:
www.avexsystems.eu
nebo kontaktujte:
ales.tulpa@avexsystems.eu