FRANCHISING: partnerství přinášející úspěch a šance pro vaše podnikání po skončení korona pandemie

„Úspěch v podnikání nemůže být nikdy garantován nebo zajištěn. Existuje však několik cest, jak jej dosáhnout a přitom se v maximální možné míře vyhnout podnikatelským problémům, krachům a rizikům nebo je alespoň omezit na minimum. Jednou z nich je FRANCHISING,“ tvrdí Ing. ALEŠ TULPA ze společnosti AVEX systems – mezinárodní franchisový poradce a expert na franchisové podnikání.

Můžete ve stručnosti připomenout, co je to FRANCHISING a jak vlastně franchisový systém funguje?

Ve světě existuje celá řada definic, odborných knih nebo článků na toto téma. Já se však domnívám, že nejlépe a k tomu velmi stručně charakterizuje franchising Evropská franchisová federace, která zastřešuje franchisové podnikání v Evropě.
Evropský kodex etiky franchisingu této federace definuje franchising jako „odbytový systém, jehož prostřednictvím je na trh uváděno zboží, služby nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů – franchisora, tj. poskytovatele franchisy a jeho franchisantů. Franchisor poskytuje franchisantům právo a současně jim ukládá povinnost provozovat jeho franchisový systém podle jeho osvědčeného konceptu a know-how v dohodnuté spádové oblasti nebo zemi působení.“

Pro koho a pro jaké podnikání je franchising vhodný?

Franchisová forma podnikání se zejména uplatňuje v oblasti malého a středního podnikání. Lze ji využít jak pro osoby fyzické, tak právnické. Ze zkušeností, praxe a různých analýz je známo, že nejvíce se franchising uplatňuje ve službách, zejména v gastronomii a v maloobchodě.

Jaké výhody pro příjemce franchisových licencí franchising ve stručnosti nabízí?

Franchisant získává vytvořený, praxí ověřený a vyzkoušený podnikatelský koncept „na klíč“, značné know-how a takzvaný „balík“ služeb pro úspěšné vybudování a řízení franchisových provozoven.
Zůstává právně a ekonomicky samostatným podnikatelem, podnikatelská rizika jsou v rámci franchisového řetězce nižší, pozice na trhu v důsledku ověřeného franchisového konceptu bezpečnější a silnější, což přináší rychleji plánovaný hospodářský výsledek a zisky. Franchisant podniká pod silnou značkou, využívá výhod velké, většinou nadnárodní franchisové společnosti v oblasti znalosti značky, nákupní politiky, marketingových aktivit, logistiky, IT – systému, apod.

Co nejvíce motivuje podnikatele stát se franchisovým partnerem a vstoupit do řetězce franchisových systémů?

Hlavní cíle, které zájemce o franchisu sleduje, a hlavní motivací franchisanta pro nákup licence a vstup do franchisové sítě franchisora jsou na základě našich zkušeností z praxe a různých analýz především tyto:
– Naděje a perspektiva vyšších finančních příjmů a zajištění lepšího životního standardu franchisanta a jeho rodiny.
– Získání možnosti bezpečnějšího a dlouhodobějšího podnikání a zlepšení jeho pozice na trhu v porovnání s tím, kdyby podnikal jako samostatný a nezávislý podnikatel.
– Zvýšení sociální prestiže v jeho spádové oblasti podnikání spojením se známou značkou.
– Získání podnikatelského konceptu a rozsáhlého know-how, které by on sám jen obtížně vyvinul.
A to je jen několik příkladů z mnoha dalších.

Když bude mít někdo z našich čtenářů zájem o franchisové podnikání, kde a jak má hledat nové franchisové systémy?

Zájemce o franchising, který zatím neví, v jaké oblasti by chtěl podnikat nebo které franchisové systémy mají zájem o vstup na český a slovenský trh, se může informovat zdarma u společnosti AVEX systems. Mnoho informací je i na webových stránkách : www.avexsystems.cz – Katalog franchis nebo na nově etablované webové microsite naší společnosti: www.franchisovepodnikani.cz.
Zde najde každý zájemce o franchising nejen zajímavou nabídku franchisových konceptů, ale i první informace o nich, které mu pomohou si udělat základní představu o těchto systémech.

V současné době nabízí naše společnost AVEX systems přibližně 20 velmi kvalitních franchisových konceptů, pro které hledáme nové master franchisové nebo franchisové partnery. Zde je několik příkladů:

COPTRZ Velká Británie

Jde o mimořádně zajímavý a unikátní franchisový koncept s nabídkou dronů neboli bezpilotních letadel pro komerční využití v mnoha oblastech hospodářského, obchodního, ale i privátního života.

NAU! Itálie

Jde o největší síť prodejen s módními, kvalitními a cenově výhodnými optickými i slunečními brýlemi pro všechny cílové skupiny zákazníků v atraktivním italském stylu.MOA, Francie
Velmi úspěšný franchisový systém, který nabízí již více než 18 let kvalitní, módní a přitom cenově velmi výhodné doplňky dámského odívání od hlavy až k patě. V síti je téměř 200 prodejen v 17 zemích světa. Český master franchisant otevřel v Praze a v Brně své první prodejny. Nyní hledá nové franchisové partnery pro další města v ČR a na Slovensku.

MOA, Francie

Velmi úspěšný franchisový systém, který nabízí již více než 18 let kvalitní, módní a přitom cenově velmi výhodné doplňky dámského odívání od hlavy až k patě. V síti je téměř 200 prodejen v 17 zemích světa. Český master franchisant otevřel v Praze a v Brně své první prodejny. Nyní hledá nové franchisové partnery pro další města v ČR a na Slovensku.

DUCK DONUTS, USA

Síť s více než 100 prodejnami ve světě známých a oblíbených produktů pod názvem DONUTS. Vysoká kvalita a velmi široký sortiment, vždy čerstvé, chutné a voňavé výrobky pro všechny, kteří mají rádi dobrou koblihu ke kávě nebo čaji a pro různé příležitosti jsou hlavní motivací pro zájemce o tuto franchisu.

TIROLER, Rakousko.

Jde o nabídku tyrolských lahůdek a specialit na farmářských trzích, ve stáncích v nákupních centrech, v kamenných obchodech nebo na e-shopu. V nabízeném sortimentu jsou produkty vysoké kvality bez konkurence na českém a slovenském trhu. Pro českého master franchisanta hledá AVEX systems nové partnery.

Jaký je aktuální stav v oblasti franchisového podnikání v České republice?

V České republice se každým rokem zvyšuje zájem a poptávka po franchisovém způsobu podnikání, a to zejména ze strany středně velkých nebo začínajících podnikatelů, absolventů vysokých škol nebo manažerů českých i zahraničních společností, kteří ukončili svou činnost a hledají nové oblasti svého budoucího působení.
Franchising se stává velmi často alternativou dalšího podnikatelského rozvoje, nebo možná jedinou cestou k tomu, aby nezávislé menší firmy obstály v náročném tržním prostředí otevřeného evropského trhu, kam jak známo patří i Česká republika.
Důkazem zvyšujícího se zájmu o franchising je i statistika jeho vývoje v České republice.
V roce 2000 bylo na českém trhu pouze cca. 50 franšízových konceptů, v roce 2020 jich bylo již asi 250 a kvalifikované odhady pro další vývoj franchisingu uvádí, že do roku 2025 by jich mohlo být až 330.

Děkujeme za rozhovor a připomínáme:
V případě zájmu o franchisové podnikání kontaktujte společnost: AVEX systems – Ing. Aleš Tulpa, mezinárodní franchisový poradce a expert na franchisové podnikání.

Více informací najdete i na webech:

www.avexsystems.cz a www.franchisovepodnikani.cz nebo www.masterkonference.cz