Franchising je příležitost ke stabilizaci i rozvoji

V oblasti maloobchodu pozorujeme stále se zvyšující dynamiku budování obchodních sítí (jde o celosvětový trend). Nejčastěji jde o tzv. kombinované sítě, tj. sítě vlastních provozoven (jsou majetkem centrály a pracují v ní její zaměstnanci) a franchisových provozoven (jsou majetkem podnikatele – obchodního partnera centrály, a pracují v ní jeho zaměstnanci). V devadesátých letech minulého století vznikaly spíše nákupní aliance, které postavily svoji existenci na tisku letáků s prezentací produktů svých dodavatelů, za což vybíraly peníze od „členů sítě“ i od „smluvních dodavatelů“ (TETA, BALA, BRNĚNKA, ENAPO, ESOMARKET, PARTNER a další).

Některé sítě tak podnikají, s malými změnami, dodnes. Vedle těchto aliancí se objevily zahraniční sítě, které donutily vedení sítí k úpravám jejich konceptů. Více se začaly věnovat designu, začaly spolupracovat s odborníky pro merchandising, marketing, obchod, upravovat podmínky členství… Po roce 2000 začínají vznikat i zcela nové originální české franchisové koncepty, které jsou budovány zpočátku amatérsky a později i velmi profesionálně. Velkou zásluhu na kultivaci franchisového podnikání má Česká asociace franchisingu (ČAF, www.czech-franchise.cz ), která sdružuje franchisové koncepty, poradce a právníky. Její členové splňují všechna kritéria Evropské franchisové federace (EFF) pro franchising a hlásí se k etickému kodexu podnikání ve franchisingu. Aktuálně se odhaduje, že je v České republice cca 270 franchisových konceptů. 

Franchisové firmy velmi dobře zvládly různá opakující se omezení v souvislosti s pandemií COVID 19. Proběhl např. výzkum, který prokázal zlepšující se reakci na omezení, tj. s každým dalším omezením se franchisová firma lépe vyrovnala, tj. dokázala lépe zajistit provoz a snížit provozní ztráty. Sdílením zkušeností a tzv. samoučící schopností lze dosáhnout velmi rychlého řešení nenadálé situace a toto řešení nabídnout ostatním členům sítě. Právě tyto schopnosti dokázaly zajistit franchisovým sítím stabilitu svých členů, tj. minimalizovat ztráty způsobené omezením provozu. Centrály investovaly do e-komunikace, zkvalitnily svoje webové stránky a posílily e-shopy, příp. zavedly nové služby související s rozvozem produktů nebo možnosti vyzvednutí na prodejně (např. služba „klikni a vyzvedni“ franchisové sítě OXALIS).

Obecně tedy – franchising má schopnost zvládnout tzv. turbulenci, chaos. Franchising umožňuje výměnu informací mezi členy sítě (úspěšné řešení se díky informačnímu systému dostane rychle ke všem členům sítě … samoučící se organizace, členové si nekonkurují, spolupracují, sdílí zkušenosti).

Zavedením franchisingu podnikatel diverzifikuje riziko, např. COVID-19, tím, že přenese část rizika/problémů na franchisanta a ten se se situací umí vypořádat lépe a rychleji než např. korporátní firma.

V této souvislosti byl uskutečněn výběr perspektivních oborů pro franchising:

• Malé prodejny potravin (Convenien store)
• Péče o seniory (Senior care)
• Vzdělávání, doučování
• Technologické franchisy (hry, e-shopy, film, …)
• Realitní kanceláře
• Franchisy zaměřené na investice (nákup drahých kovů, diamantů, mincí,…)
• Neformální gastronomická zařízení s rozvozem
• Franchisy se zdravotním zaměření (veterinární kliniky, specializované ordinace, zdravotní pomůcky, lékárny apod.)
• Franchisy založené na sdíleném vlastnictví (kola, koloběžky, vozidla, … )
• Služby „osobní péče“ zaměřené na zdraví
• Řemeslné franchisy 

Příkladem úspěšného konceptu v oblasti maloobchodu potravin může být příběh sítě prodejen potravin CBA PREMIUM, která je první sítí klasických prodejen potravin v České republice, která splnila podmínky pro přijetí za řádného člena ČAF, tj. předložila kvalitně zpracované know-how v provozní příručce, smlouvy a právní dokumenty odpovídající Etickému kodexu Evropské franchisové federace (EFF). Tato síť nyní nabízí franchisový koncept vybraným členům v rámci své sítě a nabízí řadu exkluzívních služeb a výhod pro své členy. Parametry této sítě jsou srovnatelné s těmi nejlepšími koncepty v EU. 

Franchising se začíná prosazovat i v dalších oborech mimo fastfoody, reality a prodejny s módním zboží. Vznikají koncepty, které jsou jedinečné i v rámci EU – např. koncept EXTÉRIA MARKET (www.exteria.cz ), který zajišťuje služby z oblasti BOZP a PO, koncept motýlích domů PAPILONIA (www.papilonia.cz), o který je zájem nejen v České republice, ale i v zahraničí, … jako jediní na světě umí chovat motýly bez nutnosti denního světla. TrustWorthy Investment (www.twicz.cz ) zprostředkovává prodej a investice do drahých kovů a diamantů, mincí. S vlastní rafinérií drahých kovů jsou rovněž výjimeční. 

Maloobchod postupně také mění prostředí svých provozoven – snaží se pro zákazníka zajistit nejen kvalitní výrobek nebo službu, ale také mu připravit emocionální zážitek z nakupování. Trendem je i snaha odstranit fyzický kontakt s penězi, v některých případech i se zbožím a nahradit ho e-technologií (bezhotovostní platba, zajištění logistiky, instalace a nastavení zakoupeného zboží nebo technologie apod.). Lze také pozorovat růst konceptů zaměřených na služby (úklid, péče o seniory, fitcentra, studia EMS, kadeřnictví, hubnutí, hlídání dětí, …). Samostatnou skupinou jsou služby v oblasti vzdělávání – do ČR přicházejí nejen stále nové koncepty ze zahraničí s výukou cizích jazyků, ale i matematiky a přírodních věd, malování apod., ale následky omezení a distančního vzdělávání ve školách umí studentům zahladit také český franchisový koncept Doučování Doma (www.doucovanidoma.cz ), který je původem z Hradce Králové a hledá své příjemce v univerzitních městech po celé ČR.
Trh franchis je v ČR stále ještě ve stádiu rozvoje. Potenciál trhu je naplněn z cca 50 %, tj. je tu prostor ještě pro cca 250 franchisových konceptů (srovnání s trhem např. v Portugalsku). 

Pro všechny drobné podnikatele stále platí:

„V budoucnosti uspějí pouze ti, kteří síť tvoří, nebo ti, kteří se do ní zapojí“. Uvažujete-li o vlastním podnikání nebo o budování obchodní sítě, nezapomeňte na franchising nebo franšízing, jak se správně česky píše :-).

RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D.
www.lostak.cz

Více informací o franchisingu Vám rádi poskytnou členové České asociace franchisingu, poradci, advokáti, odborníci.
www.czech-franchise.cz