Flexibilní prodejní koncept

Když se změní podmínky na trhu a tím potřeby maloobchodních nájemců, mohou být rozhodujícími faktory úspěchu inovativní koncepty. Zde je jeden příklad flexibilně využitelné, soběstačné prodejní plochy. Ve svých nákupních centrech v Hamburku a Norimberku ECE poprvé investovala do vybavení prodejen, které pronajala maloobchodníkům.

Start-upy a jednotliví provozovatelé často obtížně hledají vhodné prostory pro prodejnu s kratší dobou pronájmu. Zde chce ECE zaplnit mezeru. / Foto: Markus Prange

„Jednoduchý maloobchodní koncept“ ECE Marketplaces je navržen tak, aby ulehčil firmám, které mají jen malé nebo žádné zkušenosti se vstupem do kamenného maloobchodu. S modulárním systémem od výrobce nazvaného Premium-Lab v nákupním centru Alstertal v Hamburku a v Franken-Center Nürnberg ECE pilotně instalovala dvě zařízení alternativního flexibilního vybavení. Prvním nájemcem v obou lokalitách se koncem ledna stal např. prodejce textilu Vossen, který hlásí pozitivní zkušenosti s tímto zařízením na prodejní ploše o rozloze 21 metrů čtverečních. „Systém představuje dynamické prostředí, které oživuje naši značku a přitahuje zákazníky,” říká Robin Wagner, marketingový ředitel společnosti Vossen. „Rozhodnutí ve prospěch flexibilního, moderního a praktického konceptu bylo klíčem k našemu úspěchu na rušném hlavním nákupním koridoru.”

Udržitelně šetřit náklady

Systém vybavení prodejny od společnosti Visplay s názvem Air je volně stojící nosná konstrukce, s jejíž pomocí se formují prostory a strukturovaně se vytvářejí prodejní plochy. „S nosiči zboží se snadno manipuluje a lze je přizpůsobit individuálním potřebám jednotlivého prodejce a jeho výrobků bez nutnosti použití nářadí. Prvky jsou elektrifikovány a vybaveny LED diodami,“ vysvětluje Markus Prange, vedoucí obchodního oddělení D-A-CH společnosti Visplay. „Celá konstrukce je volně umístěna v prostoru a je napájena napětím 230 V prostřednictvím napájecího vedení. Ke konstrukci lze připojit osvětlení, pokladní systémy, boxy s logem a obrazovky. Pokud si nový nájemce přeje přizpůsobit modul své firemní identitě, stačí vyměnit dřevěné plochy. To nešetří jen budget, ale také přispívá k tématu udržitelnosti.”
Výhodou pro provozovatele nemovitosti je, že změny nájemců lze provádět rychle a udržitelně. „Díky našim zhruba 100 obchodním centrům po celém Německu, které disponují až 55 000 návštěvníky denně na jedno centrum, je tento koncept pro nájemce příležitostí k rozšíření vlastního obchodního modelu prostřednictvím nekomplikovaného a standardizovaného testování maloobchodu,” říká Dennis Burkhardt, Account Manager & Projects Specialty Leasing Mall Retail ve společnosti ECE Market places.
Rozšíření „Premium Lab“ do dalších center se plánuje. Kromě instalací testovaných v Hamburku a Norimberku poskytuje společnost ECE také potenciálním prodejcům i mobilní „Flex Retail Labs“ což je stánek menšího formátu, který lze flexibilně použít na dobu až dvou let v jakémkoli centru.

Konstrukce pro vybavení prodejny zahrnuje napájení pro osvětlení, pokladny, obrazovky a displeje s produkty. / Foto: Yeri Han

Zatraktivnění prodejní plochy celkově

Markus Prange uvádí k potenciálu modulárních systémů pro vybavení maloobchodu: „Vytvořit a uvést na trh flexibilní maloobchodní prostory a vytvořit soběstačná vystavení jako jeviště pro značky dobře zapadlo do plánů dalšího rozvoje marketingu v nákupních centrech ECE. Ale potenciál je zajímavý nejen pro obchodní centra. „Mimo jiné vidíme potenciál například na letištích, která poskytují nájemcům ideální scénu díky svým vysoce frekventovaným koridorům. Další potenciál využití vidíme na velkých prodejních plochách – od obchodů s nábytkem až po maloobchodní prodejny potravin. Tito prodejci s velkými prodejními plochami mohou svůj prostor pronajmout jednotlivým značkám svých dodavatelů a v důsledku tím i zatraktivnit celou svoji plochu.
Jedinečnost konceptu tkví v tom, že můžeme nabídnout potenciálním nájemcům modul, který lze rychle zprovoznit včetně elektřiny pro osvětlení, pokladny, obrazovky a displeje. Navíc toto vystavení zboží výrazně snižuje vstupní bariéru a zároveň zajišťuje kvalitní vhled. Kromě standardizovaných povrchů regálů a dalšího nábytku mohou být tyto povrchy s malým rozpočtem personalizovány. Přizpůsobené díly lze pak znovu použít. To šetří čas a náklady. Díky nízké spotřebě materiálů je tento koncept také udržitelný.

Regina Kruck

Převzato ze stores+shops, magazínu EHI o konceptech a vybavení prodejen a o marketingu at-retail

redaktion@ehi.org

www.stores-shops.de

www.ehi.org