Firemní školky

Bezmála 80 % českých rodičů připouští ochotu vrátit se dříve do práce z rodičovské dovolené v případě, že by jejich zaměstnavatel zaručil péči o dítě v rámci firemní školky nebo dětské skupiny. Vyplývá to z výzkumu, který realizovala poradenská skupina Moore Czech Republic. Firemní mateřské školky a skupiny se tak stávají důležitým nástrojem motivace zaměstnanců. Společnost Firemní školky s.r.o. profesionálně zajistí pro vaši společnost kompletní realizaci firemní péče o děti vašich zaměstnanců, a to včetně čerpání dotací. S realizacemi firemních školek si umí poradit včetně složité legislativy a mají s jejich budováním a provozováním letité zkušenosti.

Necelých 15 % respondentů z řad rodičů s dětmi ve věku 1 rok až 6 let v rámci výzkumu poradensko-auditní a technologické skupiny Moore Czech Republic uvedlo, že jejich zaměstnavatel nabízí možnost využití firemní školky. U firemních dětských skupin se pak jednalo o méně než 10 %. „V České republice není tato podpora rodičů ze strany zaměstnavatelů zatím standardem. Zjistili jsme však, že zájem zaměstnanců o firemní školky či dětské skupiny by rozhodně byl. Přes 60 % rodičů, kteří školku či dětskou skupinu nemají k dispozici, uvedlo, že by ji rádi využili,“ uvádí Marcela Hrdá, partnerka poradenské skupiny Moore Czech Republic.

„V současné době trpí český pracovní trh nedostatkem kvalifikované pracovní síly a pro zaměstnavatele se stává hledání vhodných pracovníků čím dál tím obtížnějším. Přitom často jejich zaměstnanci zůstávají s dětmi doma déle, než by to bylo nezbytné jen proto, že nenajdou pro děti kvalitní předškolní zařízení. Právě firemní školky či dětské skupiny jsou cestou, jak tento nevyužitý potenciál kvalifikovaných pracovníků opět zapojit.

Podporou návratu rodičů do práce mohou firmy rychleji znovu využít dovednosti a zkušenosti svých zaměstnanců. Poskytnutím takové podpory zaměstnavatelé ukazují, že si váží svých zaměstnanců, což může snížit pravděpodobnost, že si rodiče najdou jinou práci po skončení mateřské dovolené. Navíc firmy, které podporují rodiče při návratu do práce, mohou posílit svou reputaci jako rodinně orientované a sociálně odpovědné, což může přitahovat i nové talentované zaměstnance. Udržením zkušených zaměstnanců a rychlejším návratem do práce mohou firmy ušetřit na nákladech spojených s náborovým procesem a školením nových lidí. V dnešním konkurenčním pracovním prostředí může být taková podpora rozhodující pro úspěch firmy.

Kontakty:

e-mail: jakoubkova@firemniskolky.cz

tel.: 605 799 799

www.firemniskolky.cz