Firemní školky spokojený zaměstnavatel, rodiče i děti

Firemní péče o předškolní děti je plusem každého zaměstnavatele, který chce přilákat kvalitní zaměstnance. Na první pohled jednoduchá úvaha pro vybudování firemní školky.

Vzhledem k poměrně složité legislativě však může konkrétní realizace pro firmu představovat běh na dlouhou trať s velmi nezřetelným koncem, který je zamlžován dlouhou řadou zákonů, vyhlášek, nařízení a norem, které často není jednoduché dodržet. To ale není důvod, proč se myšlenky na vybudování vaší firemní školky vzdát. Společnost Firemní školky je připravena Vám s tímto krokem kompletně pomoci… V rámci programu Firemní školka zajistí pro Vaši společnost kompletní realizaci firemní péče o děti Vašich zaměstnanců.
Společnost byla založena v roce 2008 s cílem pomáhat při slaďování osobního a pracovního života rodičů s předškolními dětmi. Autorem myšlenky je Mgr. Martin Navrátil, jednatel společnosti. 
Po té, co se přestěhoval do obce za Prahu nebylo jeho dítě přijato do státní Mateřské školy. Potřeboval vyřešit svoji rodinnou situaci a tak založil první školku. Po čase následovalo výběrové řízení na provozování firemní školky. Tak vznikla první firemní školka společnosti, která úspěšně funguje doteď. V roce 2011 do firmy přistoupila Ing. Jolana Jakoubková, současné výkonná ředitelka. Ta s sebou přinesla cenné zkušenosti z chodu a uvažování korporátních firem, protože v managementu jedné z nich dříve tím působila.
V současnosti je společnost jedním z leadrů v oblasti předškolní péče. Za deset let fungování prošlo jejich zařízeními více než 1000 dětí ve věku 1-7 let. Školky nejen provozují, ale budují je na klíč. Firemní školky budují své provozy obvykle rekonstrukcí stávajících prostor přímo v dané společnosti, případně v modulární stavbě v blízkém okolí. Mají za sebou řadu realizovaných projektů.

Vize společnosti Firemní školky 

Naší vizí je budovat centra denní péče, kde přirozeně dochází k propojování dvou zájmových skupin, které se sice nacházejí na rozdílné straně života, avšak vzájemně jsou si nepochybně přínosem,“ vysvětluje jednatel společnosti Mgr. Martin Navrátil. „Chceme Vám také představit náš nově založený Nadační fond Senior Inn. Věříme, že tyto naše aktivity obohacují všechny zúčastněné, přispívají ke sblížení všech generací a dělají náš technický svět laskavější.“

Nadační fond Senior Inn

Přáním snad každého z nás je být zdravý a zůstat mladý nebo alespoň nestárnout příliš rychle. Ne všechna přání se však bohužel splní.  Posláním Nadačního fondu Senior Inn je nabídnout všem, kteří jsou zdravotně znevýhodněni nebo chtějí i v seniorním věku žít aktivně, pomoc a umožnit jim plnohodnotně a důstojně trávit čas.

Více na www.firemniskolky.cz

Zdroj : Brands&Stories