Ewals Cargo Care: Logistický hráč budoucnosti s dlouholetou tradicí

Inovace jsou součástí DNA společnosti Ewals Cargo Care. Právě společnost Ewals Cargo Care v roce 1990 vyvinula a uvedla na evropský trh Mega návěs, který se stal standardem především v automobilovém průmyslu. Následoval vývoj multimodálního návěsu Mega Huckepack a nejnovějšího návěsu Mega Huckepack XLS. Společnost Ewals Cargo Care na sobě neustále pracuje a snaží se posouvat odvětví vpřed. V celé Evropě provozuje více než 3 400 návěsů Mega Huckepack XL(S), které umožňují flexibilně a spolehlivě plnit požadavky svých zákazníků – a to jak po silnici, železnici nebo na krátké vzdálenosti po moři.

V roce 1906 založil Alfons Ewals společnost s koněm, vozem a velkou ctižádostí. O více než 100 let později pokračuje čtvrtá generace Ewalsů hrdě v jeho odkazu ve stále rodinné firmě. V rychle se měnícím prostředí se Ewalsové osvědčili jako udržitelný a etablovaný logistický hráč, který zaměstnává přibližně 1900 zaměstnanců v 14 zemích. Firmou Ewals Cargo Care byl vyvinut a patentován systém XLS. Tento typ návěsu lze jednoduše a rychle přizpůsobit nákladu, který má tendenci se při přepravě například pneumatik „vyboulovat“ a umožňuje snadné odhrnutí plachty z boku. Jeho konstrukce obsahuje obvodové popruhy, které minimalizují riziko krádeže. Jedná se tak o vhodnou variantu pro přepravu zboží vysoké hodnoty.

Světový logistický hráč obohacuje i český trh

Na český trh vstoupila společnost v roce 1991 jako Cargo Care International Praha, o tři roky později došlo k jejímu přejmenování na EWALS CARGO CARE spol. s r.o. V počátcích společnost tvořili pouze paní jednatelka a jeden další zaměstnanec. V průběhu celých 90. let společnost rostla, otevírala nové pobočky a založila dceřinou společnost, která zaměstnává převážně řidiče. Dnes společnost zaměstnává bezmála 250 zaměstnanců, má osm dopravních poboček a tři logistické provozy po celé naší republice. Mezi její hlavní činnosti patří: silniční, intermodální, námořní a letecká přeprava spolu s logistikou a skladováním. Za dobu své existence si společnost získala důvěru zákazníků v oblasti automotive, Hi-Tec, papírenského, obalového, strojírenského, potravinářského i spotřebního průmyslu. Společnosti se v roce 2022 podařilo získat certifikaci AAA Platinum od společnosti Dun&Bradstreet, která je zárukou důvěryhodnosti a stability společnosti.

Logistika s přidanou hodnotou

Žijeme ve světě, ve kterém se nové trendy a vývoj neustále mění. Pro Ewals Cargo Care jako společnost to znamená, že se nechce jen přizpůsobovat nové realitě, ale chce být průkopníkem v odvětví. A právě strategie Next Generation Logistics má dopomoci k tomu, aby překonávala sama sebe a byla otevřena novým příležitostem.
Kromě služeb v oblasti dopravy poskytuje EWALS CARGO CARE spol. s r.o. svým zákazníkům i navazující logistické služby. Mimo samotného skladování se jedná například o lehkou předvýrobu, balení a třídění materiálu nebo čištění obalů. Zajistí veškeré činnosti od toku materiálu do výrobního závodu, až po expedici hotových výrobků, včetně dopravy.
K dispozici má vlastní skladové kapacity, které neustále rozšiřuje. V současné době se chystá na otevření nového skladu v Mladé Boleslavi – Bezděčíně, v rámci kterého bude nabízet kompletní logistické služby za pomoci nejnovějších technologií na ploše o rozloze 9 200 m2.
Specializuje se také na skladování v návěsech – tzv. WOW (Warehouse on wheels). Tato služba je vhodná především u projektových přeprav, kde pomáhá lépe plánovat časy na vykládku a nakládku a zcela tak eliminovat prostoje vozidel. Zároveň umožňuje zákazníkům snižovat skladové zásoby.

Udržitelnější doprava

Ewals Cargo Care se aktivně snaží snižovat své emise a neustále hledá nové způsoby, jak být ekologicky šetrnější. Věří, že každý krok směrem k udržitelnosti je důležitý. I proto se snaží o růst podílu intermodálních přeprav, tedy přeprav, které kombinují silniční, železniční a případně i lodní dopravu a tím zanechávají výrazně nižší emisní stopu. Tyto přepravy zároveň umožňují přepravit zboží rychle a efektivně, protože nezávisí na hustotě silničního provozu a snižují náklady na řidiče.
Neustále také sleduje vývoj a testuje alternativní paliva. Jedním z nich je například LNG, tzv. zkapalněný zemní plyn, na jehož pohon si pořídila i speciální LNG tahač. Využití tohoto pohonu je ale jen jedna z cest, která byla navíc v průběhu loňského roku výrazně ovlivněna vysokými cenami LNG. V současné době se zaměřuje na možnosti využití HVO paliva. HVO je hydrogenovaný rostlinný olej, pro jehož tankování není zapotřebí žádných úprav na běžných naftových motorech. Čisté HVO bohužel zatím v České republice tankovat nejde, ale lze tankovat naftu s příměsí HVO. Takové palivo pak dokáže snížit samotné emise.
V rámci snah o udržitelnější dopravu se Ewals Cargo Care snaží také o co nejmenší nájezd tzv. prázdných kilometrů, tedy situace, kdy kamion jede bez nákladu. Za tímto účelem co nejefektivněji plánuje veškeré vykládky i nakládky a průběžně hledá nové příležitosti nakládek co nejblíže k vykládkovým místům.
Na přání svých zákazníků v předchozích letech otestovali i soupravu s názvem „Giga Liner“, která kombinuje tahač, upravený Ewals Mega návěs a tandemový přívěs. Ložná kapacita jedné přepravy se díky této soupravě zvýší na necelých 160 m3 a dokáže zákazníkovi ušetřit případnou další přepravu. V zemích, kde to legislativa umožňuje, využívá společnost i tzv. Duo-trailer, tedy soupravu, která je tvořena dvěma Ewals Mega návěsy za sebou. Společnost se tento koncept snaží prosadit i v dalších zemích EU a aktivně o něm jedná s čelními představiteli jednotlivých států.

Aktuální situace v logistice a výhledy do budoucna

Poptávka v roce 2022 po přepravních a logistických službách byla extrémní. Významný vliv měly následující faktory. Výkyvy v automobilovém průmyslu měly za následek obtížnou plánovatelnost přeprav, a tím nutnost vložení většího počtu dopravních kapacit na trh. K tomu se přidal fakt, že se někteří ukrajinští řidiči vrátili zpět bránit svou vlast a začala blokace víz pro běloruské a ruské občany pracující v EU. Zároveň s tím se celkově snížil počet kapacit na trhu, tedy mnoho malých dopravců to prostě „zabalilo“ a ukončilo svou činnost. Spotřebitelský průmysl měl sice stabilní, ale zároveň zvýšené požadavky. Vznikala vysoká poptávka po skladových prostorách z důvodu nestability dodavatelského řetězce a potřebě společností se předzásobit.
Tak jako ve většině odvětví bylo i pro dopravu a logistiku nutné zajistit pokrytí navýšených nákladů. Nárůst nákladů byli nuceni přepravci přenést i na své zákazníky. Logistika celkově je nízkomaržový business, takže výrazné snížení vlastního zisku je pro dopravu i logistiku cesta k nemožnosti se na trhu udržet.

Co hrozí logistické branži

Prognóza pro následující období se zčásti dá odhadnout, ale bude velmi záležet na reakci zákazníků a jejich schopnosti vidět i dopředu, na dobu po ekonomickém propadu.
Logistické subjekty vidí v současnosti nižší poptávku po kapacitách na trhu i vyšší neobsazenost skladů, i když ta je stále na úrovni kolem 1 %. Dá se však očekávat, a historie toto potvrzuje, následný opětovný nárůst poptávky. A tady je ten kámen úrazu v přepravních službách. Pokud se v době snížené poptávky stane, že trh nenasytí kapacity vozového parku a zákazníci budou chtít krátkodobě za každou cenu ušetřit, kapacity přepravních jednotek prostě z trhu zmizí a velmi těžce se budou vracet zpět. Následkem toho se dá očekávat ještě daleko výraznější nedostatek dopravních kapacit, zvyšování cen a nestabilní zajištění přeprav.

Ewals Cargo Care má úsporná řešení

V konečném důsledku chce Ewals Cargo Care být a zůstat vyhledávaným logistickým partnerem pro své zákazníky. Soustavně se snaží dokazovat svým zákazníkům přínos a hodnotu svých služeb tak, aby si společnost vybrali jako preferovaného partnera. Ewals Cargo Care je úspěšným, profesionálně organizovaným, spolehlivým a inovativním evropským partnerem pro dopravu a logistiku.

www.ewals-cz.cz