Digitální automatizace v podnikání

S monitem lze digitálně automatizovat lidskou práci, zjednodušit a zefektivnit procesy, ušetřit tak náklady a získat prostor pro nové výzvy. Abychom vám mohli přiblížit jejich práci, vyzpovídali jsme jednoho z jejich klientů – společnost L’Oréal. Na otázky nám odpověděl László Szabó, Director of Business Transformation & Development CZ/HU/SK.

Jakých procesů se týká spolupráce s monitem ve vaší firmě? Jaký má spolupráce pro Vás přínos a úspory?

„Díky vývoji systému L’Oréal ProShop jsme dosáhli s monitem na jejich platformě automatizace a vyšší efektivity v následujících oblastech:

E-objednávky: klienti si sami objednávají zboží, čímž je uspořen čas obchodního týmu (5 dní na obchodního zástupce na měsíc). K tomu má klient k dispozici několik chytrých nástrojů, jako je: automatizované opakování objednávky, hromadné nahrávání objednávkových formulářů, načítání produktů do košíku pomocí skenování EAN kódu (kamerou mobilního telefonu klienta).

Správa a organizace vzdělávacích seminářů: automatizované CRM e-maily/SMS, upozornění na volná místa na kurzech (kvůli naplnění kapacit), reportování ze seminářů prostřednictvím API.

Salon lokátory: přes 3000 kadeřnických salónů, jejichž obsah na webu je editován jimi samotnými prostřednictvím CMS systému. Každý manažer kadeřnického salonu má svůj vlastní profil, který je zveřejněn na salon lokátoru. To přináší povzbuzení obchodu klienta a nám šetří čas.

On-line distribuce všech typů propagačních a obchodních materiálů, které jsou napojeny na produkty. Díky tomu je naše vzdělávání i obchodní aktivity mnohem efektivnější.“

Jak začala spolupráce s monitem – probral s Vámi monit specifika vaší firmy a poradil, kde vám zrovna teď může digitální automatizace přinést nejlepší výsledky? Jak jste vnímali analýzu vašich požadavků ze strany monitu?

„Spolupráce začala před mnoha lety u jedné z našich značek, kde jsme potřebovali zvládnout komunikaci s velkým množstvím B2B partnerů. Vzhledem k naší spokojenosti se naše spolupráce postupně rozrostla na ostatní značky a země. V našem případě nejde tak o nalezení toho, co bychom měli vyřešit, v tom máme poměrně jasno, využíváme analýzu spíše k nalezení nejefektivnějšího způsobu provedení. V průběhu procesu analýzy ale i vývoje se s námi nikdy nezdráhají sdílet nápady na implementaci nebo další vylepšení, aby byl námi navrhovaný případ použití ještě efektivnější.“

Práce monitu se odvíjí ve čtyřech fázích. Úvodní analýzu jsme již zmínili, ale jak jste spokojeni s dalšími kroky – návrhem řešení, implementací a provozem? Návrh řešení byl pro Vaše potřeby dostačující a komplexní?

„Porozumění zadání a jeho transformace na algoritmy je klíčové. Monit je velmi spolehlivý při detekci jakékoliv možné výjimky nebo případu nesrovnalosti již ve fázi návrhu řešení, takže během implementace a testování nedochází k žádným nepříjemným překvapením. Řešení je obvykle velmi spolehlivé a při akceptačním testu z našeho uživatelského pohledu obvykle není odhalena žádná chyba nebo problém.“
Jak hodnotíte výslednou implementaci a zavádění (nasazení) sytému? „Vždy je to poměrně bezproblémové a hladké, protože monit tráví dost času na identifikaci potenciálních rizik a jejich zmírnění předem. Nasazení provádíme spolu s našim obchodním týmem.“

Jistě je pro vás velmi důležitá stálá dostupnost a podpora externího systému (SaaS), jak je tomu u monitu?

„Ano, jsou vždy k dispozici telefonicky nebo e-mailem, když se objeví problém (což je vzácné).“

V porovnání s jinými společnostmi je monit spíše menší firmou. Nemá to negativní dopady při spolupráci (rozsah, pokrytí, kvalita, odbornost)?

„Dopad to má většinou pozitivní, protože jsou flexibilní, jsou nám na blízku, naslouchají nám a mají osobní přístup, díky čemuž je kvalita a důvěra mnohem vyšší než u mezinárodních dodavatelů, které máme. Jedinou výzvou je samozřejmě celosvětová masivní škálovatelnost řešení, ale ta není nyní v našich potřebách. Na úrovni Evropy s tím nemáme problém. Nicméně monit je krok za krokem otevřenější pro další země.“

Jak moc monit po implementaci procesů pracovně a časově zatěžuje váš tým?

„Nezatěžují, ale žádají o následnou kontrolu, zda vše funguje tak, jak jsme si přáli.“

Řeší monit také bezpečnost, event. jakým způsobem?

„Mají velmi vysokou úroveň bezpečnostních certifikátů (ISO 17001) a jsou každoročně auditováni našim IT oddělením (našimi IT audity, testy zranitelnosti apod.). Monit také na vlastní náklady provádí placené penetrační testy (black box), aby zajistil bezpečnost řešení.“

Doporučil byste spolupráci s monitem dalším společnostem?

„Rozhodně ano.“