Digitalizace a automatizace s týmovou prací v Rittal Application Center

Join. Apply. Grow. – Otevření Rittal Application Center ve Zdibech

Jak mohou výrobci řídicích a distribučních rozváděčů optimálně směřovat k digitalizaci a automatizaci, tj. jak se mají postavit k budoucnosti? Odpovědi nabízí Rittal Application Center (RAC), které bylo nedávno otevřeno ve Zdibech. Právě zde je to místo, kde si výrobci rozváděčů mohou vyzkoušet automatizované a digitalizované procesy ve smyslu “Join. Apply. Grow.” Kdo by měl toto Rittal Application Center využívat? Odpovědi poskytla návštěva na místě a diskuse s Leošem Blažkem, vedoucím marketingu a produktového managementu, a Pavlem Škochem, konzultantem v oblasti Value chain, oběma ze společnosti Rittal s.r.o.

Rozhovor vedla šéfredaktorka časopisu Brands&Stories Blanka Bukovská

Zleva: Pavel Škoch a Leoš Blažek

Pane Blažku, Rittal Application Center ve Zdibech bylo otevřeno začátkem listopadu. Přítomni byli i někteří zákazníci společnosti Rittal a Eplan. Co je vaším cílem v rámci RAC?

Leoš Blažek: Především nás těší, že jsme jedním z průkopníků skupiny, kteří otevřeli RAC ve Zdibech. RAC se zabývá praktickými aplikacemi a optimalizací hodnotových řetězců. Stálí, ale i noví zákazníci mohou společně s odborníky ze společností Rittal a Eplan pracovat na svých individuálních projektech, seznámit se s novými technologiemi a postupy, vyzkoušet si je a následně je využít ke zvýšení efektivity při výrobě rozváděčů. Cílem programu RAC je přivést nadšené zákazníky, kteří již nějakou dobu pracují s našimi řešeními, ale také oslovit nové potenciální zákazníky nebo zájemce. Výměna zkušeností by měla být praktická a měla by probíhat na bázi spolupráce. Koneckonců všichni sledujeme společný cíl – krok směrem k digitalizaci a automatizaci.

Co se plánuje dál?

Leoš Blažek: Nyní se zaměřujeme na první workshopy se zákazníky v tomto aplikačním centru, které nabízí několik klíčových témat. Za prvé, téma digitalizace a automatizace při výrobě rozváděčů, od projektování až po provoz. Jednalo by se o takříkajíc „plnou“ verzi, kdy zákazník společně s námi prochází všemi kroky procesu. Na druhou stranu můžeme nabídnout i workshopy zaměřené na jednotlivé oblasti, např. pouze na inženýring nebo pouze na automatizační strojní zařízení, podle zájmu zákazníka.
RAC nabízí nejen možnost vyzkoušet si automatizaci při výrobě rozváděčů, ale také se intenzivně zabývat tématem vybavení. Zákazníci si mohou přinést své vlastní projekty a v praxi si ověřit možnosti zvýšení efektivity.

Další pobočky RAC budou otevřeny po celém světě. V čem se liší a jak si můžeme představit spolupráci?

Aplikační centrum v této komplexní podobě nabízí v současné době pouze společnost Rittal. Můžeme čerpat z vlastních zkušeností a konkrétně v České republice máme nejen všechny potřebné odborné znalosti, ale také téměř kompletní strojové vybavení, tj. všechny stroje a aplikace, které Rittal celosvětově nabízí.

Proč byl Rittal v České republice vybrán jako místo pro RAC?

Pavel Škoch: Důvod je jednoduchý. Již od roku 2007 máme ve Zdibech tzv. modifikační centrum, tedy tým zkušených odborníků a také strojní vybavení. Modifikační centrum původně sloužilo „jen“ pro kvalitní a rychlé úpravy a modifikace standardních rozváděčů dle přání zákazníka. Dalším logickým krokem bylo tedy otevření RAC. Zjednodušeně řečeno, RAC je vlastně jakousi laboratoří, kde si zákazník může ověřit smysluplnost nového, efektivnějšího přístupu k výrobě el. zařízení. V budoucnu se dá očekávat, že toto místo se bude neustále doplňovat o nejnovější inovace, využitelné při výrobě rozváděčů.
Leoš Blažek: RAC nabízí nejen možnost vyzkoušet si automatizaci při výrobě klasických rozváděčových skříní, ale také se do hloubky podívat na téma engineeringu. Naše sesterská společnost Eplan je zde v této oblasti důležitým zdrojem odborných znalostí a zkušeností.

Jak dlouho trvaly přípravy na otevření RAC ve Zdibech?

Leoš Blažek: Společně s Marcem Walterem, vedoucím programu Rittal Application Center v Herbornu, jsme tento koncept vyvíjeli přibližně dvanáct měsíců a v budoucnu jej chceme dále zdokonalovat. Po celém světě bude mít Rittal přibližně 46 míst, kde otevře RAC. Počet však není rozhodující. Důležité je, že se my – Rittal a Eplan – stavíme do pozice poskytovatele řešení pro celý hodnotový řetězec. To je naše poslání. Někteří naši zákazníci se již při otevření RAC seznámili s nabízenými možnostmi.

Vidíte v České republice zájem o digitalizaci a automatizaci?

Leoš Blažek: Zákazníci, kteří již dříve podnikli kroky k digitalizaci, mají náskok a nesporné výhody na trhu. Většinou časem investují do dalších technologií, aplikací nebo nových strojů. Ostatní je nyní musí následovat, a to nejen kvůli přetrvávajícímu nedostatku kvalifikované pracovní síly.
Pavel Škoch: Podle našeho názoru zde zájem rozhodně je. Pokud se výrobci rozváděčů budou chtít vyrovnat zahraniční konkurenci, musí naskočit na vlnu digitalizace a automatizace. Tento trend bude jistě pokračovat. Čeští výrobci zatím řeší „pouze“ automatizaci mechanického opracování částí rozváděče, ale neustále přibývají novinky – například výroba ukončených vodičů pomocí automatu Wire Terminal nebo portfolio strojů Ehrt pro zpracování mědi. Velkým tématem a výzvou bude jednou automatické zapojování rozváděčů. Už nyní se tomuto tématu výzkum věnuje.

Jsou podle vás vaši zákazníci ochotni investovat do nových technologií?

Pavel Škoch: Ano řada zákazníku tak již učinila a s mnohými dalšími probíhají rozhovory, školení, workshopy. Mnozí si uvědomují jasnou výhodu digitalizace a hlavně nutnost. Naše nově otevřené RAC u nás ve Zdibech má přispívat k tomu, aby si český výrobce rozváděčů mohl výhody nových technologií ověřit v praxi a stal se tak, minimálně na evropském trhu, konkurenceschopný a možná i viditelný.

Děkujeme za rozhovor!