COPTRZ: Mimořádně zajímavý franchisový koncept s nabídkou dronů

Mimořádně zajímavý franchisový koncept s nabídkou dronů neboli bezpilotních letadel pro komerční i privátní využití z Velké Británie. Franchisový systém COPTRZ je jediným v Evropě, který nabízí zájemcům o franchisové podnikání tento ve světě unikátní a ojedinělý franchisový systém.

COPTRZ investoval 6 let do vývoje konceptů a možností využití dronů především v mnoha komerčních oblastech. Cílem bylo, aby veškeré procesy a operace používání dronů byly rychlejší, bezpečnější, levnější a s minimálními vlivy na životní prostředí. Zakladateli franchisového systému COPTRZ jsou Steve Coulson a Paul Luen.

Drony v naší přítomnosti a jejich budoucí využití

Současné používání bezpilotních dronů v průmyslu a zemědělství je především v oblasti bezpečnosti a prevence, k monitoringu objektů a nejrůznějších územních celků. Především požární sbory využívají a budou využívat drony k boji s ohněm a k záchraně lidských životů stále častěji. Tyto drony pomáhají zejména ve skvělé orientaci na místě požáru a ve hledání epicentra či směru šíření ohně. Tyto profesionální drony neomezuje při nasazení tma či kouř ani náročné klimatické podmínky jako hustý déšť, silnější vítr, sníh či mráz. 

Dlouhodobě se hovoří o doručování menších balíčků z e-shopů nebo zasílané poštou pomocí dronů. Profesionálně vyrobené bezpilotní drony hrají v současnosti důležitou roli při zajišťování ostrahy a monitoringu velkých průmyslových či zemědělských celků, vodních ploch, elektráren či státních hranic. 
Drony se dnes stále více uplatňují také v energetice, kde pomáhají hlídat rozvody vysokého napětí, monitorovat stav sloupů nebo vyhledají porušená místa, například po bouřce nebo přírodních katastrofách. V celé řadě činností tak nahrazují lidský faktor, protože zvládají rychle zkontrolovat situaci v délce mnoha kilometrů, a to i v nepřístupném terénu. 

Drony také monitorují stav plynovodů a teplovodů, kde dokáží s příslušným vybavením hlídat tepelné úniky a identifikovat tak místa, kde je porušené potrubí. Drony se rovněž čím dál tím více využívají v oblasti stavebnictví. Již při návrhu staveb je užitečné realizovat 3D mapování povrchu, které je přínosným podkladem zejména v liniovém a silničním stavitelství, ale i při navrhování rozlehlých areálů a budov v členitém terénu. 

Drony nachází uplatnění i v zemědělství a lesnictví. V současné době mohou například pomoci při monitorování škod na polích i lesních porostech, které způsobuje dlouhodobé sucho, nebo sledovat vodní zdroje. Kontrolují kvalitu výsevu plodin, monitorují jejich růst, využívají se také pro postřik a hnojení zemědělských ploch a kontrolu provedení těchto činností. 

CO NABÍZÍ FRANCHISOVÝ KONCEPT COPTRZ – PROČ PODNIKAT S TÍMTO SYSTÉMEM?

Franchisový systém COPTRZ nabízí franchisantům osvědčený podnikatelský „koncept na klíč“ ve formě tzv. „franchisového balíku“ pro úspěšné vybudování a řízení jejich podnikání na českém a slovenském trhu. 

Jde o vysoce kvalitní a praxí prověřený koncept, který má mnoho let praktických zkušeností nejen z Velké Británie, kde je č. 1 na trhu v této oblasti podnikání, ale i z mnoha zemí světa, které budou předány franchisantům z České republiky a na Slovensku. 

PŘÍPRAVA NA PODNIKÁNÍ A ŠKOLICÍ PROGRAM

Na vaše podnikání a zahájení vaší činnosti – jako master franchisat nebo franchisant – vás velmi dobře připravíme. Vše, co budete jako budoucí majitel franchisové licence potřebovat, vás náš tým zkušených a praxí prověřených odborníků naučí v rámci přípravy na vaše franchisové podnikání.

COPTRZ poskytne komplexní training všech osob, které budou s drony pracovat, nabízet je všem uživatelům a zajišťovat veškerý servis a poradenskou činnost, která s těmito aktivitami souvisí. 

COPTRZ se může pochlubit i tím, že má ve svém portfoliu více než 1000 zákazníků a klientů. Mezi nimi jsou i takové značky jako např. BMW, Bombardier, Costain, EDF, MoD, Pfizer, 30+ univerzit, 40+ policejních a hasičských sborů a více než 25 největších světových výrobců dronů, technologií pro tuto oblast, výrobců software a další služeb a produktů. 

Franchisor pomůže franchisantům připravit business plán, který obsahuje strukturu investic, výnosů a nákladů, jakož i očekávané zisky v průběhu dalších let po zahájení jejich činnosti.

Marketingová podpora: 

 • Vaše podnikání bude zahájeno s pomocí komplexního marketingového balíčku – marketingové strategie vstupu na český a slovenský trh a návrhu nástrojů pro realizaci této strategie.
 • Každý franchisant bude mít k dispozici celou řadu digitálních a tiskových materiálů pro urychlení jeho cesty na trh a k jeho klientům.
 • Webové stránky:
  Franchisanti v ČR a na Slovensku budou moci využívat koncept specializovaného webu COPTRZ, který bude přizpůsoben českému a slovenskému tržnímu prostředí a zvyklostem. 
 • Propagační videa
  Pro nabídku služeb a produktů, objasnění konceptu a propagaci činnosti na trhu jsou k dispozici velmi poutavá a atraktivní videa. 
 • Tiskový marketing
  Systém poskytuje různé tiskové a elektronické brožury, jakož i osvědčené prodejní podklady pro práci franchisantů.
 • Digitální knihovna
  Master franchisant a franchisanti získají přístup ke všem marketingovým a reklamním podkladům, informacím a dokumentům online. 

KONTAKT PRO ZÁJEMCE O FRANCHISOVÝ KONCEPT COPTRZ

Franchisový systém COPTRZ je v České republice a na Slovensku exkluzivně zastoupen společností AVEX systems, která pro něj hledá master franchisového nebo franchisové partnery. V případě zájmu kontaktujte společnost AVEX systems: ales.tulpa@avexsystems.euwww.avexsystems.cz