Co chtějí vaši zákazníci? Odpověď najdete v jejich podvědomí

foto: Behavio / DOX2021 © Anna Šolcová

Výzkumníci z agentury Behavio umějí nahlédnout do vašeho podvědomí a vše dovedou přetavit v cenná data. Jak to dělají, k čemu to je dobré a proč je tento přístup lepší než klasická dotazníková šetření?

Denně uděláte až 600 různých rozhodnutí. Některé zdroje říkají, že jich je dokonce mnohonásobně více. Že si jich nejste vědomi? To je v pořádku. Kdybyste měli všechna dělat vědomou rozvahou, zabralo by vám to spoustu času, a navíc byste spotřebovali obrovské množství energie. Jenže to se neděje. Jak je to možné?
95 procent rozhodnutí – včetně těch nákupních, kdy vybíráte mezi různými produkty – se odehrává nebo připravuje ve sféře rychlého myšlení. Děje se podvědomě, ve zlomcích vteřiny, na základě rychlého vybavování emocí a asociací. Odehrává se zejména ve vašem limbickém systému a důležitou roli v něm hrají evolučně osvědčené algoritmy pro mozek.
Problémem marketingového výzkumu je, že se na tato – většinová – rozhodnutí nikdo lidí neptá. Místo toho se nejčastěji setkáte s klasickým dotazníkem, který se zaměřuje na pomalé myšlení. Během něj zapojujete abstrakci, logiku a vědomou úvahu. Jenže přesně k takovému způsobu uvažování při nákupech většinou nedochází.

Jak měřit rychlé myšlení?

Tento přístup změnila výzkumná agentura Behavio. Vyvíjí vlastní metody a nástroje, které vycházejí z poznatků behaviorálních věd. Zjednodušeně se dá říci, že její výzkumníci zkoumají asociace, emoce a rychlé volby. Místo toho, aby respondentům pokládali otázky, které aktivují pomalé myšlení, dávají jim spíše úkoly. „Co vám vytane na mysli, když se řekne XY? Který z uvedených produktů si rychle vyberete? Vzpomenete si, na jakou značku bylo video, které jsme vám pustili před týdnem?“ Nejvíce těchto výzkumů provádí Behavio online.
S pomocí jejich metod se dá měřit účinnost kampaně ještě před tím, než se objeví v televizi, testovat rozdílné kreativní koncepty nebo třeba zjistit, jaký symbol si zákazníci spojují s vaší značkou. Celá řada klientů Behavia si během analýz ověřila, kterou cestou se v budování značky vydat a zbytečně se tak nepouštěla do komunikačně slepé – a často velmi drahé – uličky.

Budoucnost je automatizovaná

Na podzim letošního roku plánuje agentura vstoupit na americký a evropský trh s online platformou, do níž si budou klienti moci nahrát vlastní kampaně a efektivně testovat jejich výkonnost. V rozhraní aplikace se dozvědí, nakolik vložená kreativa propojuje potřeby zákazníků s jejich značkou a jestli v respondentech vyvolala pozitivní emoci. Činnosti na pozadí budou většinou automatizované, a proto se klienti z řad brand manažerů, stratégů i kreativců k výsledkům dostanou dříve a levněji.

www.behaviolabs.com
Kontaktní jméno: Marek Nebesář
marek.nebesar@behaviolabs.com