Česká marketingová společnost vyhlašuje již počtrnácté soutěž o titul Marketér roku

Česká marketingová společnost vyhlásila soutěž o titul Marketér roku 2018, nad níž opět převzala záštitu osobnost světového marketingu prof. Philip Kotler.

Hlavním cílem soutěže, stejně jako cílem činnosti České marketingové společnosti, je přispívat k rozvoji marketingu v Česku, popularizovat výrazné osobnosti oboru a vyzdvihnout jejich odbornou úroveň. Jsme přesvědčeni, že promyšlený a cílený marketing je jedním z důležitých faktorů zvýšení konkurenční schopnosti naší ekonomiky. Čtrnáctý ročník se opět zaměří především na hodnocení přínosu konkrétních marketingových projektů.

POROTA SOUTĚŽE MLADÝ DELFÍN 2018

Součástí soutěže Marketér roku 2018 bude i kategorie pro vysokoškolské studenty nazvaná Mladý delfín.V minulých dnech byla jmenována porota, která zhodnotí projekty studentů marketingu, kteří přihlásili své práce do soutěže Mladý delfín. Tématem letošního ročníku je Jak úspěšně komunikovat školu, na které studuji.

Předsedkyní poroty je doc. Ing. Olga Jurášková, Ph.D., UTB Zlín, členy poroty potom    prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc, VŠKK, Praha Ing. Milan Postler, Ph.D., VŠE Praha, Ing. Libor Nečas, VŠB Ostrava, předseda Klubu učitelů marketingu ČMS a PhDr. Milan Banyár, Ph.D., Univerzita Komenského Bratislava

Termín uzávěrky přihlášek je 31. března 2019.

Bližší údaje a přihláška ke stažení na www.cms-cma.cz