Brands&Stories na recyklovaném papíru značky NAUTILUS®

Papír značky NAUTILUS® je vyrobený ze 100 % recyklovaných vláken ze spotřebitelského odpadu, což znamená, že se nejedná o papír vyrobený z odpadového papíru vzniklého při výrobě papíru, ale o papír, který recyklovali koneční spotřebitelé.

Papíry pro profesionální tisk pod názvem NAUTILUS® ve velkých formátech nabízí na českém trhu exklusivně společnost Antalis s.r.o. Díky odbornosti, pevnému vztahu se zákazníky a zkušenostem z celého světa je Antalis předním distributorem papíru, obalových materiálů a řešení pro vizuální komunikaci v Evropě. Inovace výrobků a služeb, podpora a diferenciace pro zákazníky, ekologicky odpovědný růst… to jsou základní stavební kameny vývoje čtyř sektorů společnosti Antalis – Print, Packaging, Visual Communication a Office.
„Vysoce kvalitní nenatíraný papír s FSC® certifikací NAUTILUS®, dodávaný společností Antalis, je vhodný pro komunikaci nejvyšších ekologických standardů. I náš časopis se rozhodl jít touto cestou. Pro každého nakladatele, vydavatele nebo grafika je výběr materiálu velmi důležitý,“ říká Ing. Blanka Bukovská, vydavatelka Brands&Stories. „A pokud se najde řešení mezi kvalitou papíru a ekologickým přístupem, je to velké pozitivum. S papírem NAUTILUS® si můžete zvolit zodpovědnost za udržitelnou budoucnost a rozšířit environmentální profil vaší společnosti. Angažovanost v používání recyklovaného papíru vyšle pozitivní signál a posílí celkový obraz vaší firmy jako ekologicky a společensky odpovědné společnosti s udržitelným rozvojem. Udělejte dojem na vaše ekologicky smýšlející zákazníky a používejte pro vaši firemní tištěnou komunikaci recyklované papíry značky NAUTILUS®!“
Brand NAUTILUS®, který vyrábí společnost Mondi, získal název podle mořského živočicha loděnky hlubinné, kterou známe pod latinským jménem nautilus. Objevila se na zemi už někdy před 500 miliony lety a ve starém Řecku byla schránka loděnky údajně považovaná za symbol dokonalosti.

Tiskněte veškerou vaši komunikaci na recyklované papíry značky NAUTILUS®!“

Proč je dobré používat recyklovaný papír? Recyklace odpadového materiálu prodlužuje životní cyklus vlákna buničiny. Celulózové vlákno je možné recyklovat až sedmkrát, tím se po delší dobu váže CO2 ve vláknu. Rozkládající se papír na skládkách produkuje metan, který má 21x větší skleníkový efekt než oxid uhličitý. NAUTILUS®, který je vyrobený ze 100 % spotřebitelského odpadu, je šetrný k životnímu prostředí a zároveň je produkován ve vysoké kvalitě s minimalizovanou prašností. Má vynikající průchodnost v tiskových a kopírovacích strojích jak v kanceláři, tak pro účely profesionálního tisku na ofsetových, HSI, laserových nebo HP indigo strojích. Společnost Mondi vyrábí NAUTILUS® pomocí nejmodernějšího dostupného procesu výroby na trhu. Pro účely profesionálního tisku se tento prémiový recyklovaný papír produkuje ve třech úrovních CIE bělosti od 112 % po 150 % a v široké škále gramáží a formátů. Mondi doporučuje NAUTILUS® na celou řadu tiskových aplikací od manuálů přes tisk knih, katalogů a časopisů až po obaly, korporátní identitu nebo kancelářské potřeby. Díky certifikacím, jako jsou Blue Angel, FSC™ nebo EU Ecolabel, je NAUTILUS® při každé aplikaci jasným závazkem vůči životnímu prostředí. S použitím recyklovaných papírů značky NAUTILUS® lze využít výhody nejvyšší kvality tisku v přírodním nebo vyšším bílém odstínu.

Nejen nabídkou recyklovaných papírů podporuje Antalis udržitelnost

Společnost Antalis se snaží podporovat rozvoj svých tržních segmentů prostřednictvím neustálých inovací a obnovy portfolia. Proto soustavně rozšiřuje svou nabídku výrobků tak, aby naplnila měnící se potřeby zákazníků a pomohla jim využívat nové technologie. A jako odpovědný subjekt bere Antalis v potaz i sociální a environmentální dopady své vlastní obchodní činnosti.
Kromě toho, že se Antalis soustředí na produkty ohleduplné k životnímu prostředí, věnuje pozornost také ekologickým opatřením v dodavatelském řetězci. Je prvním prodejcem papíru na trhu, který zavedl multi-site certifikace FSC® a PEFC™, aby zajistil plnou sledovatelnost a transparentnost v celém dodavatelském řetězci. Probíhají audity systémů logistických (označování, oddělené skladování produktů, doručování) i informačních (odkazování, produktové kategorie …) a marketingových a obchodních procesů (použití firemních log, školení). Použití norem znamená, že všechny certifikované země musí splňovat stejné požadavky na ochranu životního prostředí.
Antrak® je zase označení pro udržitelný dodavatelský řetězec Antalis. Dodavatelé jsou požádáni o vyplnění dotazníku, kde kromě obchodních a kontaktních údajů uvádějí informace o globální společenské odpovědnosti, o plnění regulačních požadavků na produkty a o výrobním závodu.
Antalis představil zelenou firemní identitu nazvanou „Antalis Green Connection“. V praxi to znamená, že v komunikaci všech ekologicky odpovědných projektů či iniciativ je použita „zelená známka“ – snadno rozpoznatelné logo, které se objevuje na všech materiálech, produktových brožurách a letácích a odlišuje Antalis od konkurence. Iniciativy, které nesou zelenou známku Antalis, podporují cíl skupiny, jímž je jít příkladem v odpovědnosti za ochranu životního prostředí.
Antalis Green Star System™ představuje snadný způsob, jak posoudit úroveň eko-odpovědnosti jednotlivých druhů papíru. Tento systém vychází ze všeobecně uznávané referenční stupnice bodů, která je snadno uchopitelná pro všechny, kteří se nemusí nutně orientovat v současném boomu zelených certifikátů. Green Star System™ zohledňuje klíčové informace o původu celulózy i o výrobním procesu a přiděluje každému výrobku z papíru od jedné do pěti hvězdiček podle jeho dopadu na životní prostředí. Green Star System™ reflektuje komplexnost ekologicky odpovědného produktu a podává informace ve zjednodušené podobě pomocí hodnotící stupnice. Tento systém mohou společnosti snadno použít ke komunikaci svých environmentálních aktivit. Čím více má papír hvězdiček, tím více je eko-odpovědný!

www.antalis.cz