Brand a Branding

Brandu a brandingu se věnuje ve své publikaci Brand destinácie Mgr. Andrej Kóňa, PhD., slovenský autor, který se zabývá tímto tématem nejen z hlediska teoretického zájmu, ale i jako praktický tvůrce a posuzovatel tvorby, řízení a užití brandu v segmentu cestovního ruchu.

Možná si ještě vzpomenete na nedávné, často protichůdné diskuse o roli značky v soudobé marketingové komunikaci, na názory o tom, že význam značky jako základního rozlišovacího znaku produktu, služby, image bude postupně mizet, protože informace stále a všeobecně dostupné prostřednictvím elektronických sítí, nastolí nová pravidla vyhledávání, známosti produktu, služby, image.

Vývoj ovšem ukázal na opačnou trajektorii funkce a role značky – na rostoucí a dominantní význam brandu a zejména na životně důležitou péči o něj: branding jako systematický, cílevědomý, plánovitý řídící a komunikační proces, nikdy nekončící, stále inovovaný kontinuální zpětnou vazbou.

Kniha obsahuje 10 kapitol, v nichž autor krok za krokem odkrývá metodiku efektivního startování brandu a postupně uvádí čtenáře do metodiky úspěšné tvorby. Při jeho definování vychází z definice Oxford Dictionary, která jej charakterizuje jako typ produktu vytvořený konkrétní společností. 

Kniha je psaná jako praktická příručka pro studenty vysokých škol a pracovníky cestovního ruchu a státní správy, kterým má pomoci při úvahách o tvorbě brandu a systematickém brandingu. Je psána čtivou formou, s řadou vysvětlujících příkladů a potenciálních návodů, jak prakticky postupovat, aby úsilí o tvorbu brandu a vlastní branding bylo korunováno úspěchem.

KÓŇA, A.: Brand destinácie (miesto, mesto, krajina, národ), Bratislava. Brand Institute. 2017, stran 160, ISBN 978-80-972-820-0-4

Zdroj : Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.