ATALIAN – For a better performance

Francouzská firma Atalian je jedním z nejvýznamnějších hráčů na středoevropském trhu, i na tom českém, v oblasti facility managementu. Covid nás všechny donutil uvažovat jinak – chtít bezpečný, čistý, úsporný a příjemný prostor pro lidi. Atalian je schopen s tím klientům pomoci, nabídnout možnosti, přidat technologie i připravit plány na to, jak se chovat před návratem i po něm. Atalian umí vdechnout řád, pravidelnou kontrolu a komfort. Jejich služby dnes zahrnují i space management, implementaci nových míst, oddělení prostor v rámci klimatizačních okruhů, lokální dezinfekční prostředky. Díky přechodu na technologicky orientovanou společnost prostřednictvím IoT technologií, které využívá, se změnily na just-in-time služby.

Ředitelka obchodu a marketingu – Michaela Klesnarová nám v rozhovoru přiblížila, jakým směrem se společnost Atalian ubírá.

Integrovaný facility management (IFM) je trend, který jste nastoupili a přišli s ním do Česka už před lety. Přijal ho trh?

Ano i ne. Je dnes běžným zvykem, že klienti vnímají IFM jako trend a spojují oblasti IFM do jednoho celku. Do celku, který na jejich straně většinou řídí jedna osoba. Na straně druhé ovšem stále vyžadují jakousi diverzifikaci rizik – což znamená rozložení IFM portfolia mezi více partnerů. A tady přichází to zmíněné ne. Jsme v poměrně unikátním prostoru, na jehož začátku je investor, který si najme property managera a ten si najímá facility managera. Soulad v tomto sledu příliš nefunguje, property manager umí pracovat s komerčním potenciálem, facility manager s potenciálem provozním. Anebo také ne! To je změna, která, myslíme, nastane opravdu během několika málo let. Spojení obou potenciálů pod jediného partnera. Zde vidím zisk skutečně přidané hodnoty. A to je směr, kde chce Atalian stát jako lídr trhu.

Nesměřuje to k další integraci?

Jednoznačně. Proto se tím směrem i jako firma posouváme. Protože pouze spolupráce, případně integrace property a facility dokáže zajistit ten soulad, který bude fungovat. Bohužel, současná situace je možným pozůstatkem jistého nepochopení, kdy je často facility management chápán jako úklidovka a údržba. Ale my nabízíme komplexní službu, která začíná v oblasti poradenství a končí fyzickou dodávkou služby postavené na míru – na míru budově a životu v ní. Základem takové služby je konzistentní kvalita, inovace, které dnes už často musejí být integrovány přímo do budovy, aby přinášely ten efekt, který přinášet mají. Atalian není úklidovka, úklid je jen jednou ze složek naší činnosti a jsme na něj pyšní, protože jsme v něm jednička na trhu.

Míříte ke standardu chytrých budov?

Ano. I současná pandemie ukazuje, že je to nutnost. V tomto smyslu jsme se spojili s českou společností, která se orientuje na IoT a společně jsme na trh uvedli koncept čidel, jimiž dokážeme budovu a její provoz monitorovat i spravovat. Díky tomu můžeme skončit s érou checklistů a focení, máme jednoznačný přehled o pohybu a činnosti našich pracovníků, můžeme měřit kvalitu ovzduší, pohyb osob klienta či spotřebu médií. Ty možnosti jdou tak daleko, že jsme schopni hlídat hustotu nebo intenzitu pohybu v jakýchkoliv místech a z toho třeba prediktivně odvozovat potřebu nějakého zásahu, úklidu, dezinfekce a samozřejmě počet osob v budově.

Aktuální covidová zkušenost?

Ano. Remote přístup k našim službám, velká míra flexibility v provádění služeb a přeměna standardů za poměrně rychlou dobu je tím, co nám ukázala současná situace.

Je poptávka po takových službách?

Poptávka až tak vysoká není. Což nás přivedlo k tomu, že spouštíme vlastní průzkum, abychom zjistili, jak bude vypadat doba postcovidová. Vrátí se lidé do kanceláří, nebo ne? V jakém počtu? Jak se změní jejich požadavky? My musíme být připraveni našim klientům na tyto otázky odpovědět a nabídnout jejich interním a externím klientům takovou míru ochrany a komfortu, abychom jim napomohli k co nejhladšímu návratu k jejich core byznysu. Takže jsme u konzultantské činnosti Atalianu. U auditů prostor a technologií, a následně u IoT technologií a remote správy budov, teplotních kamer, teplotních a dezinfekčních rámů, u dělení na preventivní a dezinfekční úklidy… u všeho, co umíme už dnes nabídnout.

Preventivní úklid?

To jsou úklidové metody založené na nanotechnologiích, na preventivním ošetření povrchů nejrůznějšími postřiky a nátěry. A pak jsou dezinfekční úklidy, tedy především fogování, ozón a teplý nebo studený aerosol. A tady vidím naši roli jako Atalianu, umíme řešení na míru postavit a implementovat.

Teď bych čekal, že se něco změní, že občasná pravidelná dezinfekce prostor bude standardem. Firmy musejí chránit své zaměstnance.

Snažíme se aktivně trh edukovat a ukazovat na případech našich klientů, že IoT propojení do IFM je ta správná cesta. Atalian je vždy připraven pomoci klientům definovat správné postupy a metody při správě jejich budov. Poměrně velké portfolio klientů nyní hledá úspory a tady opravdu vidíme prostor pro inovace a pro to začít IFM vnímat trochu jinak. Ale COVID velmi pomohl vnímání jedné z našich větví, a to úklidu. Vždycky mě trápilo, že tahle práce má minimální respekt, ačkoliv ji nikdo dělat nechce a taky si po sobě nikdo neuklidí, tudíž ji všichni potřebujeme, ale peněžně nedoceňujeme. Víte, moc bych všem úklidářům přála, aby jim alespoň jednou národ poděkoval, jako děkuje zdravotníkům a prodavačům. My si totiž ani neuvědomujeme, že než přijdou do práce prodavačky nebo doktoři, naběhnou tam tři hodiny před nimi právě úklidáři. Mají moji velkou poklonu, úctu a respekt.

Facility management se věnuje správě a provozu budov. A přitom je to stále o lidech…

Každá budova má dvě charakteristiky, tu provozní a technickou, a pak tu, kterou utvářejí lidé v ní a jejich život. V úvodu jsme se dotkli trendu chytrých budov. Žádná budova nemůže být chytrá sama o sobě a pro sebe, ona musí být chytrá pro lidi, kteří ji využívají. A tady si dovolím říct, že pokud se obrátí klienti na nás, jsou ve správných rukou.