Antalis Green Connection

Díky odbornosti, pevnému vztahu se zákazníky a zkušenostem z celého světa je Antalis předním distributorem papíru, obalových materiálů a řešení pro vizuální komunikaci v Evropě.

Inovace výrobků a služeb, podpora a diferenciace pro zákazníky, ekologicky odpovědný růst… to jsou základní stavební kameny vývoje čtyř sektorů společnosti Antalis – Print, Packaging, Visual Communication a Office.
Společnost Antalis se snaží podporovat rozvoj těchto tržních segmentů prostřednictvím neustálých inovací a obnovy portfolia. Proto neustále rozšiřuje svou nabídku výrobků tak, aby naplnila měnící se potřeby zákazníků a pomohla jim využívat nové technologie. A jako odpovědný subjekt bere Antalis v potaz i sociální a environmentální dopady své vlastní obchodní činnosti.

V České republice je již hezkou řádku let generálním ředitelem Juraj Palčinský, kterého jsme poprosili o pár slov k filozofii společnosti a vizím, jakými cestami se bude společnost u nás ubírat.
Společnost Antalis je členem skupiny Kokusai Pulp & Paper Group, světového lídra v distribuci papíru, obalů a materiálů pro vizuální komunikaci se sídlem v Japonsku. V Evropě a Latinské Americe je Antalis předním B2B distributorem produktů a služeb v oblasti papíru a průmyslových obalů a druhým největším distributorem produktů vizuální komunikace s celosvětovým prodejem 4,2 miliardy EUR v roce 2021. Společnost Antalis se sídlem v Paříži obsluhuje více než 110 000 zákazníků díky týmu 4 000 zaměstnanců a průlomovým e-commerce řešením. Prostřednictvím 103 distribučních center, která kladou důraz na ekologickou odpovědnost, vydává společnost Antalis více než 11 000 zásilek denně.

Vize a poslání

„Naší vizí je posílit Antalis v pozici předního a nejdůvěryhodnějšího mezinárodního business-to-business distributora papíru, obalových materiálů, produktů pro vizuální komunikaci, spotřebních materiálů a souvisejících služeb,“ uvádí rámcově Juraj Palčinský. „Naším posláním je poskytovat zákazníkům to nejlepší díky odborným znalostem a inovacím v nabídce a udržovat skvělé vztahy s našimi obchodními partnery. Jsme společensky odpovědní a aktivní v rozšiřování portfolia, urychlování digitální transformace a rozvoje našich týmů. Při našem rozvoji musíme brát ohled také na ekonomické, sociální a environmentální dopady.“

Antalis se zavázal chránit budoucnost

„Ve světě, kde každá akce má dopad na životní prostředí, věříme, že odolnost a úspěchy zítřka jsou zakořeněny v chytrých rozhodnutích, která dnes činíme jako součást odpovědného přístupu,“ říká generální ředitel. „Prostředí křičí o pomoc. Víme to. Naši zákazníci to vědí. Jejich zákazníci to vědí. Jako přední distributor papíru máme i my klíčovou roli při zvyšování odpovědnosti našeho odvětví. Proto si Antalis klade za cíl stát se zeleným lídrem papírenského průmyslu, stanovením jasných a čitelných standardů.“

Antalis CSR strategie

Společnost Antalis si stanovila ambiciózní plán založený na 4 hlavních pilířích. Ty zahrnují hlavní zásady společnosti. Každá iniciativa je předmětem specifického akčního plánu pro jednotlivé sektory, s podporou ukazatelů výkonnosti a monitorování. „CSR vidíme jako generátor příležitostí. Podporuje inovace, respektuje očekávání všech zúčastněných stran a poskytuje stabilní základnu pro rozvoj relevantních řešení,” k tomu uvedl Hervé Poncin, CEO.

Green Connection

Skupina Antalis vždy úzce spolupracovala se svými dodavateli, zákazníky a dalšími zúčastněnými s cílem sdílet inovace, přidanou hodnotu a nejlepší zkušenosti v oblasti životního prostředí. Vždy také podporovala úsilí o udržitelný rozvoj svých dceřiných společností prostřednictvím lokálních iniciativ. Aby bylo zajištěno, že všechna tato opatření spojuje jednotné poslání, a byla stanovena důsledná strategie ekologické odpovědnosti na úrovni skupiny, představil Antalis zelenou firemní identitu nazvanou „Antalis Green Connection“. V praxi to znamená, že v komunikaci všech ekologicky odpovědných projektů či iniciativ je použita „zelená známka“ – snadno rozpoznatelné logo, které se objevuje na všech materiálech, produktových brožurách a letácích a odlišuje Antalis od konkurence. Iniciativy, které nesou zelenou známku Antalis, podporují cíl skupiny, jímž je jít příkladem v odpovědnosti za ochranu životního prostředí.

Antalis Green Star System™

Green Star System™, snadný způsob, jak posoudit úroveň eko-odpovědnosti jednotlivých druhů papíru. Tento systém vychází ze všeobecně uznávané referenční stupnice bodů, která je snadno uchopitelná pro všechny, kteří se nemusí nutně orientovat v současném boomu zelených certifikátů. Green Star System™ zohledňuje klíčové informace o původu celulózy i o výrobním procesu a přiděluje každému výrobku z papíru od jedné do pěti hvězdiček podle jeho dopadu na životní prostředí. Green Star System™ reflektuje komplexnost ekologicky odpovědného produktu a podává informace ve zjednodušené podobě pomocí hodnotící stupnice. Tento systém mohou společnosti snadno použít ke komunikaci svých environmentálních aktivit. Čím více má papír hvězdiček, tím více je eko-odpovědný!

Ekologicky šetrné produkty

Antalis vytvořil jednu z nejrozsáhlejších nabídek ekologicky šetrných papírů, které lze použít pro všechny druhy tiskových a dokončovacích technik a které splňují velmi přísné ekologické normy. To umožňuje korporátním zákazníkům snadno integrovat využití papíru do své CSR politiky při zachování příznivé ceny i kvality.

Multi-site FSC® a PEFC™ certifikace

Kromě toho, že se Antalis soustředí na produkty ohleduplné k životnímu prostředí, věnuje pozornost také ekologickým opatřením v dodavatelském řetězci. Je prvním prodejcem papíru na trhu, který zavedl multi-site certifikace FSC® a PEFC™, aby zajistil plnou sledovatelnost a transparentnost v celém dodavatelském řetězci. Probíhají audity systémů logistických (označování, oddělené skladování produktů, doručování) i informačních (odkazování, produktové kategorie …) a marketingových a obchodních procesů (použití firemních log, školení). Použití norem znamená, že všechny certifikované země musí splňovat stejné požadavky na ochranu životního prostředí. V současné době je součástí tohoto programu 32 poboček společnosti Antalis.
Antrak® je zase označení pro udržitelný dodavatelský řetězec Antalis. Dodavatelé jsou požádáni o vyplnění dotazníku, kde kromě obchodních a kontaktních údajů uvádějí informace o globální společenské odpovědnosti, o plnění regulačních požadavků na produkty a o výrobním závodu.

Papíry pro každou příležitost

Společnost Antalis řeší potřeby trhu v oblasti tištěné komunikace a nabízí širokou škálu papírů, kartonů, obálek a dalších produktů s přidanou hodnotou, jako jsou kreativní papíry, syntetické produkty a etikety.
„V Evropě jsme prodejcem papíru číslo jedna,“ uvádí Juraj Palčinský, „a nabízíme proto mnohem více než jen produkty. Svým zákazníkům pomáháme rozvíjet jejich podnikání v oblasti digitálního tisku, vyjadřovat kreativitu a dosahovat jejich cílů v oblasti ochrany životního prostředí.“

4 strategické obory činnosti

Papír pro tisk
Společnost je uznávána jako poskytovatel nejkvalitnější a nejrozsáhlejší nabídky specializovaných produktů s přidanou hodnotou a komodit, které splňují očekávání tiskařů, grafiků, vydavatelů a reklamních agentur z celého světa. Její portfolio je neustále doplňováno o nové kreativní, natírané, nenatírané a ofsetové papíry v různých gramážích a formátech, slonovinově bílé kartony, karton pro grafiku, samolepicí papíry a štítky.

Inovativní řešení pro balení
Obaly představují pro Antalis důležitý růstový segment. Nabídka společnosti Antalis zahrnuje řadu standardních položek, jako například kartonové krabice a strečovou fólii, jakož i zakázková obalová řešení, zejména určená pro ochranu průmyslového zboží proti korozi. Antalis vytvořil pod vlastní značkou Masterline řadu obalových materiálů a strojů, která řeší kompletní obalový proces od napínání či smršťování až po zatavení a převazování.

Materiál pro vizuální komunikaci
Ve vysoce konkurenčním odvětví kreativního designu je zcela zásadní umět vystoupit z davu. Jako specializovaný poskytovatel může společnost Antalis nabídnout subjektům zabývajícím se vizuální komunikací rozsáhlý výběr materiálů potřebných k navrhování působivých plakátů, reklamních stojanů v místě prodeje, reklamního značení, výloh, reklam na automobilová okna a dekorace interiéru. K dispozici je i mnoho možností s vyšší odolností vůči vlivům počasí, vyšší bezpečností výrobku a lepší ochranou životního prostředí.

Papír pro kancelář
Antalis distribuuje kompletní sortiment kancelářského papíru a obálek pro nejnovější kancelářské technologie digitálního tisku (laserového i inkoustového) a pro kopírky.

www.antalis.cz