Alukov: středoevropské centrum pro zastřešení

Rozsáhlá výroba systémů zastřešení teras, bazénů, SPA, ale také dalších zastřešení užitkových prostor začala v roce 1995 nedaleko Chrudimi v obci Orel. Společnost Alukov od svého vzniku vyrobila na míru a namontovala více než 80 tisíc zastřešení po celém světě. Od svého počátku si drží celý vývojový, výrobní i logistický a servisní tým takzvaně pod jednou střechou. Propracovanou sítí obchodních partnerů nejen v ČR, ale po celé Evropě a také v zámoří se firma řadí mezi celosvětové lídry v oboru. Pro přiblížení svého pohledu na svět zastřešování připravila společnost projekt ALUKOV WORLDWIDE.

Na zahraničních výstavách jsou zastřešení pod značkou Alukov pravidelně oceňována odbornými porotami, ale také zákazníky jsou vysoce hodnocena za inovativnost, design, technická řešení a estetiku.
Aby mohla společnost kvalitu zpracování a funkčnost výrobků prezentovat svým zákazníkům, vybudovala síť showroomů rozmístěných strategicky po ČR, ale také v zahraničí. V mateřském závodu v Orli u Chrudimi se showroom pyšní rozlohou 1000 m2 a řadí se mezi největší svého druhu v Evropě. K dispozici je také virtuální showroom, kterého nejvíce využívají právě domácí i zahraniční partneři. Dlouhodobě úspěšná je také spolupráce s bazénovými partnery, kteří zesilují obchodní síť a úspěchy nejen v ČR.

Společnost Alukov má formu akciové společnosti a jediným akcionářem a předsedou představenstva je od vzniku společnosti pan Jan Zitko. Podílí se na každodenním řízení společnosti v pozici generálního ředitele.

Lídrem v systému zastřešování bazénových, terasových a fotovoltaických zastřešení

Společnost ALUKOV se od roku 2023 stává vzhledem ke svým výrobním kapacitám, technickému vybavení a odbornému lidskému potenciálu středoevropským centrem vývoje moderních zastřešení a školicím centrem technologií v zastřešování. Obhajuje tak svou světovou pozici lídra v systému zastřešování bazénových, terasových a fotovoltaických zastřešení.
Objem produkce v kombinaci s poloautomatizací výroby umožnuje zákazníkovi Alukovu získat důmyslné a technologicky vyspělé zastřešení za přijatelnou cenu v dostupných termínech. Roční výrobou bazénových zastřešení (za rok 2021 to bylo 5.500) je skupina ALUKOV největším světovým výrobcem zakázkových zastřešení.
Na počátku roku 2023 byla rozloha výrobního areálu v Česku 80 tisíc m2 (provozy OREL + KOĆÍ) a počet zaměstnanců dosáhl čísla 550. Ve výrobním areálu ve slovenských Topoľčanech s rozlohou 10 000 m2 je zaměstnáno 50 lidí a maďarský Bátonyterenye má plochu výrobního areálu 22 tisíc m2 a 80 zaměstnanců.

Zakládajícím členem sdružení International Cover Pool

Podmínky rostoucího mezinárodního obchodu a vzájemná kooperace se zahraničními distributory daly vzniknout rok po vstupu ČR do EU mezinárodnímu sdružení firem v oboru zastřešování IPC Team (International Cover Pool). Společnost ALUKOV byla zakládajícím subjektem, dnes již více než 40členného sdružení. Od roku 2005 jsou tedy výrobky ALUKOV certifikovány odborníky v oblasti řízení jakosti ISO 9001, ISO 14001 a francouzským výzkumným institutem v Paříži (Laboratoire National D‘essais). Zastřešení bazénů odpovídají bezpečnostní a kvalitativní normě NF P90-309.

Výzkumné vývojové centrum

Za podpory Evropských fondů bylo postaveno v areálu společnosti Výzkumné vývojové centrum. Došlo k technickým inovacím a do praxe se úspěšně aplikují nanomateriály, např. jako ochrana polykarbonátových desek proti mechanickému poškrábání. Moderní a technologicky špičková zařízení umožňují testování jednotlivých částí již ve fázích testování nových zastřešení, jejich okamžitou úpravu nebo vyrobení nové části a jejího opětovné odzkoušení. Společnost Alukov je nositelem několika technologických patentů, které standardizovala do svých výrobních procesů a výrobků.
Rok 2023 otevírá pro zákazníky Alukovu další příležitost a sice opatřit si zastřešení s fotovoltaickými panely, čímž si např. navýší domácí energetickou soběstačnost.

Alukov energeticky plně soběstačný

Světová propojenost a vzájemná závislost na energiích se promítá do výrobního procesu zavedením progresivního odvětví – využití fotovoltaických panelů, coby autonomního systému moderního trendu zastřešování. Společnost ALUKOV s ohledem na svou společenskou zodpovědnost a udržitelnost instaluje do roku 2024 na střechy českých výrobních hal celkem 3659 fotovoltaických panelů s celkovým instalovaným výkonem 1,6 MWp. Roční podíl pokrytí vlastní spotřeby energie tak naroste na 65 %. Ve slunečných dnech jarních a letních měsíců se stane energeticky plně soběstačná a ze 100 % pokryje svou spotřebu elektrické energie. Také ušetřením 900 tun CO2 během ročního výrobního procesu, pečivému třídění odpadů během výroby a šetrným zacházením s obalovými materiály se hlásí k ekologickému provozu.

Showroom Praha
Rohanské nábřeží 15, Praha 8
tel.: +420 734 391 529
Showroom Orel u Chrudimi
Orel 18, 538 21 Slatiňany, tel.: +420 603 565 510

www.alukov.cz