Advokátní kancelář CIKR slaví 8 let od založení: Pohled do úspěchů a budoucnosti

JUDr. Pavel Kiršner, LL.M. a Mgr. Štěpán Ciprýn, LL.M.

Advokátní kancelář Ciprýn, Kiršner a partneři s.r.o. je ryze česká advokátní kancelář, která se od svého založení stala jedním z předních hráčů v oblasti advokacie. CIKR je místo, kde právo není jen profesí, ale vášní spojenou s pečlivým přístupem ke klientům a jejich individuálním potřebám. Tvářemi za značkou advokátní kanceláře jsou advokáti a partneři Mgr. Štěpán Ciprýn, LL.M. a JUDr. Pavel Kiršner, LL.M., kteří se rozhodli sjednotit své zkušenosti, vášeň a odborné dovednosti za účelem poskytování prvotřídních právních služeb svým klientům. Odborný tým advokátní kanceláře sídlící v centru Prahy tvoří spolu s 2 partnery další advokáti, advokátní koncipienti a právní asistenti.

„Je úžasné sledovat růst naší kanceláře za posledních 8 let. Začínali jsme jako malý tým a dnes máme více než 30 lidí, kteří nám pomáhají poskytovat špičkové právní služby našim klientům. ” říká Štěpán. „Naše cesta stále pokračuje a naším cílem je stát se největší českou advokátní kanceláří, která bude synonymem pro excelentní právní služby a profesionální přístup. Jsme odhodláni pokračovat ve zdokonalování našich služeb a posilování našeho týmu, abychom mohli být předním hráčem v oblasti práva nejen v České republice, ale také mít silný mezinárodní dosah,“ dodává Pavel.
Široké zaměření právních služeb

Advokátní kancelář Ciprýn, Kiršner a partneři s.r.o. je jako rozmanitý právní atlas, který se nebojí vstoupit do nejrůznějších právních oblastí s cílem přinést klientům prvotřídní právní pomoc na trhu.
„V naší advokátní kanceláři jsme se rozhodli pro inovativní přístup. Rozdělili jsme se na specializované týmy vedené špičkovými advokáty, z nichž každý je expertem ve svém právním oboru. Díky této struktuře jsme schopni pokrýt široké spektrum právních potřeb našich klientů. Bez ohledu na to, zda se jedná o korporátní právo, nemovitosti a stavebnictví, trestní právo, rodinné právo, dědické právo či exekuce a insolvence, máme tým advokátů, kteří jsou připraveni řešit různorodé problémy klientů,“ říká Štěpán. Naše kancelář není jen místem práce – je to místo, kde se setkávají příběhy, výzvy a řešení. Jsme tady, abychom byli našim klientům oporou v každém kroku jejich právní cesty, a jsme odhodláni přinášet kvalitu a důvěru ve všech aspektech práva,” dodává Pavel.

Advokátní kancelář CIKR je hrdá na své vynikající výsledky v oblasti litigaci. Zkušený tým advokátů má bohatou praxi v soudních sporech, což mu umožňuje dosahovat pozitivních výsledků pro klienty i v nejnáročnějších případech. Díky tomu je klientelou advokátní kanceláře široké spektrum subjektů, zahrnující nejen jednotlivce, ale i podnikatele, kraje či velké společnosti. Mezi naše klienty patří renomovaná jména, jako jsou Liberecký kraj, AC Sparta Praha, a.s., Delmart, Fjällräven, Foot Locker, Edinburgh Genetics, nebo Polabská stavební CZ, s.r.o.

Advokátní kancelář v číslech

Během 8 let na trhu se advokátní kanceláři podařilo výrazně rozšířit svůj tým, který nyní čítá více než 30 členů, z toho 15 advokátů. Během této doby řešili více než 2600 případů a zpracovali přes 70 000 dokumentů. Tyto impresivní čísla však pouze odrážejí naši současnou úroveň úspěchu a odhodlání. „Naše cesta teprve začíná. Jsme rozhodnuti pokračovat v růstu a úspěchu, neustále se zdokonalovat a rozšiřovat naši působnost, abychom mohli dále naplňovat potřeby a očekávání našich klientů. Roční zisky naší advokátní kanceláře se každoročně narůstají o dvojnásobek/trojnásobek ve srovnání s přechozím rokem, čímž se naše roční příjmy kanceláře pohybují již v řádu desítek/stovek miliónů,“ uvádí Štěpán.

Působení jako rozhodci u soudu

Oba partneři se rozhodli zapojit i do role rozhodců u soudu, což není jen dalším úkolem v jejich profesním životě, ale zároveň představuje jedinečnou příležitost přinést jejich rozsáhlé zkušenosti a hluboké porozumění právnímu systému do procesu rozhodování.
Důležitost této role spočívá v tom, že přináší benefit nejen jim samotným, ale především veřejnosti. „Jako rozhodci máme příležitost aktivně přispívat k spravedlivému a efektivnímu soudnímu procesu, což je klíčové pro zachování důvěry v právní systém a zajištění právní spravedlnosti. Naše účast v této roli posiluje důvěru ve spravedlivý a objektivní soudní systém a přináší obecný prospěch pro společnost,“ zdůrazňuje Pavel.

Pedagogická činnost na ESBM

Pavel Kiršner a Štěpán Ciprýn, zakladatelé advokátní kanceláře Ciprýn, Kiršner a partneři s.r.o., nejsou jen vášniví právníci, ale také nadšení pedagogové. Oba se aktivně angažují v školství, kde předávají své bohaté zkušenosti a znalosti dalším generacím budoucích profesionálů. Pavel Kiršner vyučuje pojistné právo na Evropské škole bezpečnostního managementu, zatímco Štěpán Ciprýn se věnuje výuce sportovního práva. Jejich účast ve vzdělávání nejenže obohacuje jejich profesní život, ale také přispívá k formování budoucnosti právního světa. Štěpán Ciprýn dodává: „Mám rád interakci se studenty a přispívání k jejich profesnímu rozvoji v této specifické oblasti práva mi přináší velkou radost. Moje vášeň pro sport se odráží i v mé činnosti ve fotbalové asociaci, kde mám tu čest zastávat pozici místopředsedy dozorčí rady.”

Publikace a ocenění

Pavel Kiršner a Štěpán Ciprýn jsou hrdí na své publikační aktivity a ocenění, která za ně získali. Tato ocenění vnímají jako potvrzení hodnoty jejich práce a zároveň jako motivaci k dalšímu profesnímu rozvoji. Získání ocenění za nejčtenější článek na platformě právniprostor.cz bylo pro mě obrovským potvrzením,” dodává Štěpán Ciprýn. “Snažíme se prostřednictvím našich článků sdílet naše poznatky a přispívat k otevřené diskusi o právních tématech, což je pro nás zároveň důležitou součástí našeho profesního poslání.”

Mediální působení

Advokátní kancelář CIKR není jen o právních případech a poradenství pro klienty. Její partneři, Štěpán Ciprýn a Pavel Kiršner, se také aktivně angažují v mediálním prostoru, přinášejíce své expertní názory a analýzy k aktuálním právním otázkám do televizních debat, rozhovorů v rádiu a prostřednictvím online médií, včetně příspěvků na portálu iDNES. Tímto způsobem nejenže pomáhají veřejnosti lépe porozumět složitým právním záležitostem, ale také budují povědomí o advokátní kanceláři CIKR jako o důvěryhodném a kompetentním partnerovi pro právní služby.

Závěrečná slova

Advokátní kancelář Ciprýn, Kiršner a partneři s.r.o. dosáhla významného růstu a úspěchů. Partneři Mgr. Štěpán Ciprýn, LL.M. a JUDr. Pavel Kiršner, LL.M. s nadšením očekávají, co přinesou další roky pro jejich dynamickou a úspěšnou kancelář.

Kontaktní informace
advokátní kanceláře
telefon: +420 775 143 332, +420 604 958 832
Rumunská 1720/12, 120 00 Praha 2
e-mail: info@cikr.cz
www.cikr.cz