25 let s vášní pro balíky již po dvě generace

Kdo by neznal PPL. Doručovací společnost, která přepravuje balíky do druhého dne mezi firmami i spotřebiteli. Málokdo ale tuší, že za jejím úspěchem stojí zajímavý příběh a nebývalé úsilí dvou výjimečných mužů, otce a syna. O cestě PPL jsme hovořili se zakladatelem Pavlem Horákem a jeho synem Petrem Horákem, který je v současné době na pozici generálního ředitele PPL

Začátky plné vzpomínek

Není tomu tak dávno, kdy u nás zásilkové služby neexistovaly. Samozřejmě tu byla standardní pošta a vybrané spediční společnosti rozvážely balíky pouze okrajově. Na první pohled v poslední dekádě minulého století nebylo takovéto služby zapotřebí. O to odvážnější krok se rozhodlo udělat společenství sedmi vlastníků, kteří zřídili v každém kraji přepravní depo a v roce 1995 založili firmu PPL CZ, jejíž náplní byla zpočátku přeprava zásilek pouze mezi firmami. „V té době jsem byl jedním ze společníků a měl jsem na starost zřízení a fungování pobočky na severní Moravě. Konkurence téměř nebyla a na začátky vzpomínám rád, přestože jsme začínali tak trochu v polních podmínkách. Pamatuji si, že první válečková dráha na balíky byla v podstatě lidský řetěz, data o zásilkách se posílala na disketách a zboží nebylo možné vyložit, dokud řidič disketu nepředal zákazníkovi a data se nenačetla,“ popisuje Pavel Horák.

Společnost PPL začínala se 100 lidmi, mezi které se počítali pracovníci v kancelářích, řidiči i manipulanti, a k dispozici bylo 40 aut. „Tehdy se k přepravě používalo, co se jen dalo. Museli jsme být kreativní. Pamatuji si dokonce na auto bez korby, které jezdilo jako valník, a když pršelo, balíky jsme přikryli celtami. Dnes jsou už nároky samozřejmě někde jinde,“ vzpomíná Horák. Dnes PPL zastřešuje 700 kmenových pracovníků, 360 externích pracovníků a 1 800 řidičů.

Rozhodnutí, zda má cenu jít dál

Prostředí logistiky nebylo pro Pavla Horáka nic nového, protože přišel do PPL z pozice generálního ředitele ČSAD, kde začínal jako mechanik na osobní a autobusové dopravě. I přes jeho manažerské zkušenosti však nebylo snadné trh přesvědčit, aby začal nové zásilkové služby využívat. Z toho důvodu, zhruba po roce fungování, začala řada společníků uvažovat o ukončení činnosti. „V tu chvíli jsem měl na vybranou. Buď to také zabalím, nebo odkoupím ostatní pobočky a pokusím se něco vybudovat. Zvolil jsem druhou variantu, protože jsem již tehdy věřil, že služba tohoto typu má u nás budoucnost a je jen otázkou času, než se uchytí. V té době jsem měl 45 tisíc na vkladní knížce a vše jsem si musel půjčit. Během následujících tří let jsem se stal majitelem všech ostatních poboček a společnost zastřešil na pozici generálního ředitele. Mým cílem bylo najít lidi, kteří by pracovali srdcem jako já a práce pro ně nebyla pouhým prostředkem, jak si vydělat. Velkou oporou mi byla také má žena, se kterou jsem společně pracoval. Zastávala pozici hlavní účetní. Právě těmto lidem přičítám velký kus úspěchu, že se nám postupně podařilo vybudovat úspěšnou firmu. Provoz PPL jsme v roce 1995 pokřtili zasláním prvních balíků mezi krajskými depy. Jejich obsahem nebylo nic jiného než blahopřání ke startu a lahev vína. V začátcích s námi firmy posílaly drobné i těžší zásilky mezi sebou, ale vesměs omezeně. Jakmile však zákazníci vyzkoušeli naši službu a zjistili, že je kvalitní a funguje, postupem času objemy rostly a s nimi i druhy zásilek. Podařilo se nám vysvětlit českým podnikatelům, že doručení do druhého dne je pro ně skutečnou výhodou, a nemusí tak spravovat například mezisklady,“ přibližuje situaci zakladatel.

Balíkový trh neustále roste

Z počátku nového tisíciletí neustále rostoucí objemy balíků nutily společnost přesouvat vybraná depa třeba i třikrát ročně a navyšovat tak kapacity.

„Dostali jsme se až do fáze, kdy bylo třeba intenzivně zafinancovat a vybudovat centrální překladiště s prvotřídními technologiemi, abychom si na trhu udrželi svoji konkurenceschopnost. V dnešní době mohou být v tomto odvětví úspěšné pouze ty firmy, které mají silné zázemí a nebojí se investovat. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro prodej společnosti jedničce na světovém trhu – Deutsche Post DHL a zůstal jsem v čele na pozici generálního ředitele. Díky tomuto kroku jsme zároveň mohli rozšířit své služby do zahraničí. I přes určité obavy mých tehdejších nadřízených jsem také prosadil zavedení nové služby a adaptaci PPL na doručování balíků soukromým osobám. Jsem vděčný, že mě tehdy můj instinkt nezklamal. Předpokládal jsem, že se právě do našich krajin velmi brzy přesune západní model oblíbeného nakupování přes internet.“ Pan Horák se nepletl. V současné době tvoří doručování zboží z e-shopů na soukromé adresy kolem 60 % všech zásilek PPL a tento segment i nadále neustále roste.

Výměna generací ve vedení firmy

Od roku 2002 měl Pavel Horák po svém boku ve firmě i syna Petra, který se za dlouhá léta vypracoval od brigádnické pozice u tisku etiket až na provozního ředitele v roce 2016, kdy se otec rozhodl svoji funkci opustit. V loňském roce se do čela společnosti postavil Petr Horák.

„Při nástupu na pozici svého otce jsem cítil velký respekt a také zodpovědnost. PPLáci jsou tým skvělých lidí s modrým srdcem a je pro mne obrovský závazek je nezklamat a navázat na historické úspěchy PPL a hlavně nás přenést do světa 21. století, kdy před námi stojí digitální a ekologická výzva. Tuto funkci jsem se rozhodl přijmout s vidinou, že budu mít možnost napřímo ovlivnit dění ve firmě a uvést věci, o kterých s kolegy mluvím a přemýšlím, v realitu. Prvním krokem byla porada širšího managementu firmy, kdy jsme diskutovali další možné kroky, tržní příležitosti, hrozby i slepé uličky. Myslím, že se nám na závěr našich setkání podařilo sjednotit naše myšlení a stanovit strategii, která nás posune, kam potřebujeme. Po prodeji společnosti totiž procházela PPL obdobím silného růstu, ale ruku v ruce také turbulencemi, které byly provázeny postupnou transformací procesů a struktury tak, abychom zapadli do světa naší matky DPDHL. Vznikly nám tak určitě technologické a rozvojové dluhy. Společnými silami se nám však podařilo sestavit jasnou strategii, která vychází z naší vášně pro balíky a všeho, co se kolem nich děje. Odtud i hlavní motto letošního významného výročí firmy. Jednotlivé vedoucí pracovníky neustále motivuji k tomu, aby s vášní pracovali a rozdmýchávali vášeň pro balíky dále ve svých týmech.

Dnes a denně totiž vidím, že úspěch firmy je založený vždycky na tom, zda jsou zaměstnanci oddání firmě na 100 %. Jejich spokojenost a zápal pro práci jsou proto klíčové, a tak jsme se nejprve zaměřili na rozvoj pracovního prostředí a zjednodušování procesů. Ve druhém kroku jsme pak náš management posílili v oblasti leadershipu a zavedli v týmech postupy podporující rozvoj diskuze, zpětné vazby, hledání nápadů a neustálého zlepšování našich každodenních činností. Ona každá uspořená vteřina je v dnešním rozsahu v procesech PPL neskutečně vidět na spokojenosti zaměstnanců, zákazníků i ve financích. Takovýto přístup zde v posledních letech trochu chyběl. Jinými slovy, pokud budeme napříč organizací otevřeně komunikovat, poslouchat se a navzájem se respektovat, úspěch je zaručen. Věřím, že změny a přístup, které se snažím prosazovat, se zatím daří a utvářejí společnost k lepšímu. O to více se cítím zavázán, aby tomu tak bylo i nadále,“ popisuje svoji vizi Petr Horák, generální ředitel PPL.

Celý rozhovor si můžete přečíst v 2. vydání 2020 Brands&Stories.