150 let mezinárodní značky s pevnými italskými kořeny

Oslavy 150 let existence značky Pirelli se společnost rozhodla pojmout opravdu velkolepě.

V milánském divadle Piccolo Teatro se v divadelním příběhu spojily pochvalné reakce, hlasy a obrázky dokládající dějiny průmyslu, kultury, tradice, technologie a vášně, které se začaly psát 28. ledna 1872.
Události v divadle Piccolo předcházelo mezinárodní odpočítávání, které začalo 24. ledna v Rio De Janeiro, pokračovalo během následujících dnů projekcí loga ke 150 letům a gratulací na 180 metrech CITI Tower v Šanghaji a 3D animací na Nasdaq Tower na Times Square v New Yorku a na Palazzo Venezia mezi Via dei Mercanti a Piazza Cordusio v Miláně. V oslavném videu se objevuje 3D pneumatika kutálející se po svahu, která se zastaví těsně předtím, než vypadne z obrazovky, což perfektně vystihuje myšlenku Pirelli „Síla pod kontrolou“. Video končí zobrazením loga 150. výročí a gratulacemi. A nejen to, s oslavami 150leté značky Pirelli je spojena nová reklamní kampaň v televizi, v tisku a na sociálních sítích. Iniciativy zahrnují nové redakční a digitální projekty, vydání známky a třech pamětních mincí.

Příběh značky

Na jevišti v divadle Piccolo Teatro je scéna složená z pěti velkých obrazovek. Čtyři herci vypráví příběh značky Pirelli počínaje její historií. Obrázky, videa, fotografie dokumentující minulost a přítomnost se střídají s hlasy herců, kteří se podívali na různé momenty její historie společně s Ferrucciem De Bortoli, Paolem Mieli, Albertem Pirelli a Marcem Tronchetti Provera. Dialog se zaměřením na postavu Leopolda Pirelliho a jeho otce Alberta dává akcent prostřednictvím vzpomínek vnuka zakladatele, také na jejich roli v přínosu modernizace a industrializace země. Vypráví jeho úspěchy a nevyhnutelné problémy, s nimiž se museli potýkat.
Zakladatel značky Giovanni Battista Pirelli se narodil ve Varenně, u jezera Como. Poté, co získal inženýrský titul v Istituto Tecnico Superiore di Milano (budoucí Politecnico) se ve věku 22 let dostal na studentské stipendium do Švýcarska, Německa, Belgie a Francie. Navštívil továrny z oblasti textilního průmyslu, strojírenství, železnice a hutnictví, ale nejvíce ho zaujalo zpracování kaučuku. Po návratu do Itálie s podporou 24 společníků založil první společnost na výrobu gumového zboží v zemi: dne 28. ledna 1872 spatřila v Milánu světlo světa společnost „G.B. Pirelli & C.“. Giovanni Battista Pirelli v pouhých 23 letech vsadil na něco úplně nového: gumu. Zpočátku společnost vyráběla izolační materiál pro telegrafy a kabely, které propojovaly ta nejvzdálenější místa nově zrozené Itálie. Rychle se rozrůstá po celém světě. Zajímavými milníky jsou 1. leden 1883, kdy při příležitosti otevření operní sezóny bylo divadlo Scala poprvé nasvíceno s použitím 2880 inkandescenčních svítidel, které napájely kabely Pirelli. Dalším je rok 1886, kdy v přímořském městě La Spezia společnost Pirelli vybudovala továrnu na výrobu podmořských kabelů a následující rok představila plavidlo pro pokládání kabelů s názvem „Città di Milano“.
Později rozšířila výrobu o předměty pro každodenní použití – od koupacích čepic přes hračky po pláštěnky. Společnost rychle zareagovala na první formy mobility a přišla na trh s pneumatikami pro vagony a kola. V prvních letech 20. století, v období rozmachu automobilového průmyslu, začala společnost Pirelli vyrábět pneumatiky pro velocipedy (1890) a později pro automobily (1901), kdy představila „Ercole“.

Logo inspirované podpisem zakladatele

Začátkem nového století tedy měla společnost Pirelli tři oblasti výroby – kabely, pneumatiky a různé zboží – se společným typickým logem s charakteristickým dlouhým P, které se natahuje, jako kdyby bylo z gumy. Ve skutečnosti bylo ale inspirováno podpisem zakladatele obsahujícím přesně to pověstné prodloužené P. Zrodilo se v roce 1908 a identifikuje společnost dodnes.

Mezinárodní věhlas

S otevřením španělského závodu ve Villaneuva y Geltrù blízko Barcelony v roce 1902 společnost Začala expandovat do zahraničí. S příchodem první světové války se objem výroby zvýšil díky vojenským zakázkám. Po nastolení míru přineslo dominantní technologické postavení značky Pirelli v oblasti kabelů důležité licence po celém světě. Tehdy už ovšem převažovala výroba pneumatik, což vedlo k zakládání nových závodů na výrobu pneumatik v zahraničí. Tyto roky byly zároveň obdobím vzestupu značky díky úspěchům v motocyklových závodech. Po vstupu na milánskou burzu v roce 1922 vstoupila společnost Pirelli & C. v roce 1929 jako první italská společnost také na americkou burzu ve Wall Street.
Značka Pirelli byla vždycky mezinárodní. Poslání značky se šířilo prostřednictvím zahraničních cest zakladatele a později i jeho synů, Alberta a Piera. Její identita dodnes je mezinárodní s pevnými italskými kořeny a významnými obchodními vztahy.

Střídání u kormidla

V roce 1932 zakladatel Giovanni Battista zemřel. Jeho synové Piero a Alberto, kteří již dobře znali chod společnosti, se stali předsedou a podpředsedou představenstva. S nástupem 2. světové vláky se výroba pneumatik přesunula do výroby pro vojenské účely, především pro těžkotonážní vozidla. V roce 1943 byly milánské továrny zničeny při bombardování města a po skončení konfliktu, v roce 1946, začali Piero a Alberto Pirelli rekonstruovat. Piero Pirelli zemřel v roce 1956 a nahradil ho jeho bratr Alberto, jehož syn Leopoldo se stal podpředsedou představenstva. V roce 1965 přenechal Alberto Pirelli výkonné předsednictví svému synovi Leopoldovi, jenž zůstal ve vedení společnosti po dobu 25 let. Začátkem 70. let 20. století společnost Pirelli zasažena recesí utrpěla dvě obrovské ztráty: 19. října 1971 zemřel Alberto Pirelli, a 3. dubna 1973 Giovanni Pirelli zahynul při dopravní nehodě, během které se zranil také jeho bratr Leopoldo. Po neúspěšném pokusu o akvizici Continental AG, která měla za následek významné finanční závazky, Leopoldo Pirelli rezignoval a v roce 1992 ho nahradil Marco Tronchetti Provera, řídicí společník od roku 1987. Ten převzal provozní řízení a dosáhl zvýšení obratu společnosti prostřednictvím nových produktů, ukončením nestrategické činnosti a obnovením internacionalizace. V roce 2008 skupina jmenovala Fondazioneho Pirelli, aby chránil a rozšířil odkaz společnosti a šířil její podnikatelskou kulturu dále.

Kultura, komunikace a image

Poválečné období se vyznačuje rostoucím zapojením společnosti Pirelli do kulturního života země a inovativními formami komunikace. V roce 1947 společnost Pirelli zahájila svou činnost v milánském Centro Culturale a současně Piero Pirelli a jeho synovec Giovanni (Albertův syn) se stali výkonnými společníky vznikajícího divadla Piccolo Teatro di Milano. V roce 1948 začala společnost vydávat časopis „Rivista Pirelli“, jeden z prvních a nejvýznamnějších příkladů firemního publikování pro širokou veřejnost, s cílem propojit humanistickou a technicko-vědeckou kulturu. Společnost již od svého zrodu lze považovat za průkopnickou v oblasti historie reklamy a komunikace. K průkopnickým projektům patřil například kultovní kalendář Pirelli, který byl poprvé publikován v roce 1964 a letos slaví již 48. vydání, nebo kampaň „Síla pod kontrolou“, která vznikla v roce 1994 a je dodnes heslem společnosti.
Značka Pirelli byla vždy v kontaktu s umělci a intelektuály, aby měla neustálý přehled o společnosti, jejím vývoji a měnících se zvyklostech. K tomu využívá inovativní jazyky a nástroje, jako je: již zmiňovaný „Rivista Pirelli“ a kalendář Pirelli, dále Pirelli HangarBicocca, publikace a výstavy ve Fondazione Pirelli, produkty Pirelli Design, časopis World, výtisky Výročních zpráv plných příspěvků umělců a spisovatelů. Společnost, která experimentuje s novými jazyky, vyrábí pneumatiky a rozmlouvá se spisovateli, filosofy, básníky, má schopnost vyvolat dialog mezi průmyslem a současným uměním, sportem, fotografií a hudbou.

Inovace

Od samotného začátku se zaměřovala značka Pirelli na inovace. Nabízela produkty, které se zároveň stávaly symboly pokroku země. Stejně jako byl moderní mrakodrap Pirelli (známý jako Pirellone) symbolem Milána. Z něj se později sídlo společnosti přesunulo na sever od města, do oblasti známé jako Bicocca, která je dnes opravdovou obchodní čtvrtí.
Nelze zde vyjmenovat všechny inovace, protože za 150 let existence společnost zaregistrovala 6700 patentů. Motto společnosti tento fakt vyzdvihuje: „Stanovujeme celosvětové trendy díky neustálým výzvám v oblasti technologických možností, stylu a setrvalosti”. Značka Pirelli se může pochlubit sortimentem s největším počtem homologací pro jednotlivé modely automobilů, tedy pneumatik vyráběných na míru jednotlivým automobilům v těch vyšších segmentech. Z pohledu produktu stále platí původní cíl Pirelli – být číslo jedna v tom nejvyšším segmentu a rozšířením výrobních kapacit do nízkonákladových zemí atakovat i nižší segmenty.

Motoristický sport a vášeň pro sport

Vášeň, která je pro společnosti Pirelli typická, jsou motory. Oblast, kde stojí technologie v centru zájmu, je motoristický sport. Velkým milovníkem rally byl již Alberto Pirelli od 70. let 20. století. Dnes Pirelli působí ve více než 350 motoristických soutěžích. Závod Peking-Paříž 1907 byl obzvlášť nezapomenutelný, když kníže Scipione Borghese ve svém voze Itala vybaveném pneumatikami Pirelli urazil 17 000 kilometrů a skončil o 20 dnů dříve než tým, který se umístil na druhém místě.
Silné zastoupení v motoristickém sportu umožňuje společnosti Pirelli vytvářet avantgardní řešení, která jsou následně přenášena do řad pneumatik pro spotřebitelský trh a zajišťují maximální úroveň výkonu a bezpečnosti.
Značka Pirelli však sport neomezuje pouze na motoristický, ale podporuje také fotbal, cyklistiku, zimní sporty a plachtění.

Společenská odpovědnost

Díky svým závazkům na sociální, environmentální a ekologické úrovni se Pirelli umísťuje na horních příčkách nejvýznamnějších žebříčků udržitelnosti.
Ve shodě se strategií výroby prémiových výrobků a “zelené výroby” Pirelli – která se vždy zaměřovala na výzkum a vývoj – věnuje pozornost službám a produktům nejvyšší kvality i použitým technologiím s nízkým dopadem na životní prostředí. Aktivity v tomto směru vyvíjí také Pirelli Eco Technology, která se věnuje vývoji technologií omezujících škodlivé emise, a Pirelli Ambiente, jež působí v oblasti obnovitelných zdrojů. V centru dění jako vždycky stojí přírodní kaučuk, s nímž společnost Pirelli vytvořila první pneumatiku certifikovanou organizací FSC (Forest Stewardship Council), svědčící o 100% udržitelném dodavatelském řetězci. Spolehlivou záruku pro životní prostředí dokazuje například Pirelli svojí účastí na projektu Birdlife, zaměřeném na ochranu biodiverzity v Indonésii.
Od roku 2009, výchozího bodu ve vyhodnocení středně až dlouhodobých výsledků strategie trvalé udržitelnosti společnosti Pirelli, bylo dosaženo významného zlepšení ve vývoji a výrobě Green Performance produktů. Součástí této politiky je nejen neustálý růst pozornosti vůči dopadům na životní prostředí při celém životním cyklu pneumatiky, ale i důraz na bezpečnost a různorodou podporu spolupracovníků. Mezi nejhmatatelnějšími výsledky závazku k ochraně životního prostředí patří redukce plýtvání vodními zásobami. Díky snaze všech výrobních závodů Pirelli po celém světě se od roku 2009 dodnes podařilo uspořit desítky milionů m3 vody.
Při dosahování vytyčených cílů se Pirelli stále snaží kombinovat ekonomickou výnosnost se společenskou odpovědností.

25 let značky Pirelli na českém trhu

V roce 1997, kdy Pirelli vstoupilo na náš trh, byl sklad s pneumatikami v Německu a prostřednictvím sběrné služby mohlo dovézt české zastoupení pneumatiky pouze dvakrát do týdne. U nás byl tehdy obrovský hlad po prémiových značkách. Byla to doba, kdy dealeři čekali frontu a byli ochotni za ně zaplatit cokoliv. Komunikačními nástroji byl telefon a fax. Žádný SAP, B2B a internet byl teprve v plenkách … A nyní? „Dodávka zboží do 24 hodin, on-line sledování jeho pohybu, veškerá komunikace probíhá ve velké míře digitálně a je dostupná 24/7,“ uvádí Zdeněk Vacl, marketingový manažer Pirelli Tyre (Suisse) S.A.- Czech.
V roce 1997 začínalo zastoupení v čele s Janem Mulačem, a to se nezměnilo dodnes, dokonce je obklopen několika kolegy, kteří stáli u zrodu s ním. Zastoupení má dnes na starosti i Slovensko a výrazně se rozšířilo a diverzifikovalo své portfolio. Zatímco na konci 90. let se staralo hlavně o prodej osobních a nákladních pneumatik, dnes má v portfoliu i motocyklové pláště a snaží se podporovat také distribuci velo plášťů. „Z pohledu počtu lidí a prodejních výsledků patříme stále k nejefektivnějším zastoupením Pirelli v Evropě,“ konstatuje Zdeněk Vacl a pokračuje ve výčtu úspěchů, které za 25 let na našem trhu dosáhlo. „Když značka Pirelli v roce 1997 vstoupila na český trh, tyto pneumatiky u nás prodávali dva až tři partneři. Postupně zastoupení vybudovalo u nás a na Slovensku dostatečné geografické pokrytí, vstoupilo do všech dostupných prodejních kanálů a partnerská síť čítá stovky prodejních míst. Z počátku existovaly prakticky jen dva velmi tradiční obchodní kanály – malobchodní a velkoobchodní. Ale pak nastoupily hypermarkety, poté čerpací stanice, následovaly autohausy, tedy prodeje v sítích prodejců nových automobilů a nakonec internetový prodej.“ Stejně jako mateřská společnost má i české zastoupení při příležitosti 25 let na trhu co slavit!

www.cz.pirelli.com