FacebookInstagramLinkedIn

Inzerce

Brands And Stories

Brands&Stories má dobré výsledky v propojování B2B vztahů a šíření povědomí mezi odbornou veřejností, nezanedbatelný je však i druhotný B2C efekt oslovení ekonomicky silnější cílové skupiny.

Inzerce

Proč inzerovat v odborném periodiku Brands&Stories?

- Přímé zacílení na ekonomicky silnou cílovou skupinu - majitel/manažer firmy, která má svoje hobby (novinky značky) – B2C.
- Přímé oslovení manažerů s rozhodovací pravomocí B2B (firemní produkty, čtenář = zadavatel služeb).

Mediaplán na rok 2021

Číslo vydání Termín uzávěrky čísla Distribuce
Léto
21.05.2021 16.06.2021
Podzim
20.08.2021 15.09.2021
Zima
05.11.2021 02.12.2021

Technická specifikace pro dodání podkladů na inzerci

Data přijímáme v elektronické podobě na datovém nosiči, e-mailem nebo přenosem na FTP server ve formě kompozitních PDF v rozlišení 300 dpi, barevnosti CMYK, umístění na střed, posuv ořezových značek 3 mm, spadávka – přesah min 5 mm. Texty dodávejte ve Wordu, loga ve formátu eps nebo ai, všechna písma převést do křivek. Obrázky posílejte ve formátu eps, jpg, tif v min. rozlišení 300 dpi, barevnost CMYK.

Formáty inzerce

Speciální program pro prezentaci značek v části Brands

Za cenu jednostránkové inzerce je možné získat pro článek o Vaší značce více stran časopisu. Lze k tomu také dokoupit exklusivní strany – titulní stranu a 2. stranu obálky.

V odborné části STORiES nabízíme tyto formáty inzerce

Inzerce

Vkládaná inzerce dle konkrétní kalkulace.

Příplatek za speciální umístění – 20%

Sleva při platbě předem – 10%

Grafické zpracování inzerce a další služby jsou účtovány navíc dle rozsahu.

Poplatky za storno inzerce

5 dní vč. před termínem uzávěrky 40 % z objednané ceny inzerce.
Od 1. dne po termínu uzávěrky 70 % z objednané ceny inzerce. Storno musí být provedeno písemně!

Ceník na vyžádání v obchodním oddělení mailto: brands@pribehyznacek.cz.

Cenové nabídky jsou připravovány na míru konkrétní značce.

Nevyžádané podkladové materiály se nevracejí. Vydavatel neodpovídá za věcný obsah inzerátů a komerčních příloh. Přetisk a jakékoli šíření celků i částí z obsahu časopisu povoleno pouze s písemným souhlasem vydavatele.

Odkup á 50 Kč/ ks včetně DPH.
Roční předplatné – 400 Kč/4 vydání ročně včetně DPH.

Základní data časopisu Brands&Stories

Distribuční náklad: 4 000 výtisků
Periodicita: 4x ročně

Distribuční databáze

58 % marketingoví manažeři
37 % ředitelé/majitelé firem.
5 % asociace, agentury, školy, inzerenti.

Tištěný náklad navíc

Distribuce z titulu mediálních partnerství nejrůznějších konferencí, seminářů, veletrhů, eventů.
Akvizice časopisu prostřednictvím obchodních zástupců.

Distribuce časopisu Brands&Stories

Každé vydání našeho časopisu má distribuční náklad cca 4 tis. kusů. Navíc našim klientům – právě prezentovaným značkám suplujeme jejich direct mail, takže jim na naše náklady nabízíme i rozesílku časopisu na jimi dodané adresy (v desítkách až stovkách ks).

Zařazujeme také aktuálně pro dané vydání adresy z komodit, které si zákazník přeje – např. právníci, hotely, architekti apod. Takže ne každé číslo jde na zcela stejné adresy (pokud se nejedná o předplatitele).

Nad tento distribuční náklad je pravidelně cca 500 ks časopisu distribuováno neadresně na nejrůznější akce pro manažery – odborné konference na téma sales & marketing, na veletrhy týkající se reklamy a kamenných obchodů, nejrůznější eventy apod. Na těchto akcích jsme zpravidla mediálními partnery a časopis je dáván do materiálů nebo volně rozdáván přítomným. Z tohoto důvodu se přesný počet distribuovaných kusů mění v souvislosti s daným vydáním.

Co se týče čtenosti, máme zpětné informace, že pokud náš časopis (vzhledem k formátu a provedení) přijde manažerovi na pracovní stůl, rozhodně si ho do ruky vezme a pročte. Víme, že si ho bere s sebou domů, čte ho v posilovnách, v letadlech atd.

Časopis vychází pouze v tištěné formě, elektronicky časopis není distribuován.

Tým časopisu
Brands&Stories