FacebookInstagramLinkedIn

Distribuce časopisu Brands&Stories

Každé vydání našeho časopisu má distribuční náklad kolem 5 tis.ks. Navíc našim klientům – právě prezentovaným značkám suplujeme jejich Direct mail, takže jim na naše náklady nabízíme i rozesílku časopisu na jimi dodané adresy (v desítkách až stovkách ks).

Zařazujeme také aktuálně pro dané vydání adresy z komodit, které si zákazník přeje – např. právníci, hotely, architekti apod. Takže ne každé číslo jde na zcela stejné adresy (pokud se nejedná o předplatitele).

Nad tento distribuční náklad je pravidelně cca 500 ks časopisu distribuováno neadresně na nejrůznější akce pro manažery – odborné konference na téma sales & marketing, na veletrhy týkající se reklamy a kamenných obchodů, golfové turnaje, nejrůznější eventy apod. Na těchto akcích jsme zpravidla mediálními partnery a časopis je dáván do materiálů nebo volně rozdáván přítomným. Z tohoto důvodu se přesný počet distribuovaných kusů mění v souvislosti s daným vydáním. 

Co se týče čtenosti, máme zpětné informace, že pokud náš časopis (vzhledem k formátu a provedení) přijde manažerovi na pracovní stůl, rozhodně si ho do ruky vezme a pročte. Víme, že si ho bere s sebou domů, čte ho v posilovnách, v letadlech atd.

Časopis vychází pouze v tištěné formě, elektronicky časopis není distribuován.

Tým časopisu
Brands&Stories