Připravujeme pro vás novou prezentaci.
FacebookInstagramLinkedIn
Brands&Stories

O časopisu Brands&Stories

Filozofie Brands&Stories

Myšlenka časopisu je založena na tom, že kdo si přečte příběh značky, zapamatuje si ho, ke značce si vytvoří vztah a pak při jakémkoli kontaktu s ní ji už vnímá jako známou a blízkou.

Historie

Blanka Bukovská

První číslo Brands&Stories spatřilo světlo světa v září 2009, tedy v době, kdy se v České republice začalo mluvit o krizi. Zakladatelkou časopisu je Ing. Blanka Bukovská a časopisem Brands&Stories se rozhodla zaplnit díru na trhu, která je někde uprostřed mezi life-stylovými magazíny a jednooborovými odbornými časopisy.

Brands&Stories začal vycházet jako oboustranný časopis, ve kterém měly příběhy značek zajistit vyšší čtenost odborné části „STORES“ - o kamenných obchodech. Ta měla sloužit marketérům jako inspirace od nás i ze zahraničí pro koncepty prodejen a jako zdroj informací ze všech oborů souvisejících s místem prodeje – marketingu at-retail, visual merchandisingu, digital signage, signmakingu a dalších. V názvu této části Stories je graficky potlačeno „i”, aby ze slova opticky vynikl pojem Stores čili obchody. Část časopisu „Brands“ - o značkách a jejich příbězích - postupně získávala stále větší oblibu a dnes tvoří hlavní část časopisu. Cílem této části Brands je zaujmout čtenáře příběhy značek, jejich filozofiemi, zajímavostmi a novinkami.

 
Titulka BS
 

Logika časopisu – pro koho&komu je určen

Časopis napomáhá rozšiřování povědomí o značkách z nejrůznějších oborů, od těch zcela neznámých až po věhlasné. V každém vydání se představuje několik značek, vždy však exkluzivně pouze jedna z oborové komodity. Časopis Brands&Stories je distribuován jako direct mail na stoly marketingových manažerů, brand manažerů, majitelů a ředitelů firem. Čtenářská obec časopisu je tak tvořena odbornou veřejností a ekonomicky střední a vyšší cílovou skupinou.

Značky využívají Brands&Stories nejen pro oslovení jiných společností (B2B), ale na manažery cílí i jako na koncové spotřebitele svých produktů. Hlavní skupinou potenciálních inzerentů v části Brands jsou značky, které jsou na tru mnoho let i staletí, ale i značky nedávno vzniklé. Oborové hranice jsou neomezené. Inzertní skupinou v části STORES jsou všechny firmy dodávající jakékoli vybavení do obchodů a reklamu do místa prodeje.

Značky využívají prostor na stranách Brands&Stories pro svoje prémiové produkty a novinky určené úzkému okruhu lidí. Je to dáno i možností přesného zacílení na žádoucí adresáty.

Přesně cílená distribuce

Prezentované značky v daném vydání mají totiž navíc možnost ovlivnit distribuci na různé oborové komodity a použít časopis jako referenci a vlastní direct mailing na konkrétní adresáty. Top manažeři různých firem se mohou setkat s Brands&Stories i díky mediálnímu partnerství s mnoha odbornými konferencemi, semináři, veletrhy a soutěžemi, eventy pro manažery atd.

Pravidelný tištěný náklad pět tisíc je vždy použit na distribuci dle konkrétních potřeb prezentovaných značek v daném vydání.

Povědomí o českých značkách

Periodikum si bere za cíl přibližovat čtenářům prostřednictvím příběhů nejen společnosti věhlasných světových jmen, ale také české značky, které přežily dlouhá období nepříznivých dob a jsou tu stále (Petrof, Zetor, Veba, Moser, ETA a mnoho dalších). Brands&Stories chce poukazovat na to, že u nás je co obdivovat, ať již jsou to značky, které založil kdysi dávno předek současného vedení, nebo vzniklé před několika málo lety. Jsou na trhu třeba pět, deset, dvacet let a dnes vyrábí technologicky a designově dokonalé produkty, ale jejichž jméno jakožto výrobce nikdo nezná.

Produkty

Informace o nabízených franchisách u nás

Časopis Brands&Stories je tak ideálně koncipován i pro franchisingové systémy, které již na našem trhu jsou a hodlají expandovat, nebo pro franchisory, kteří teprve přicházejí na český trh. Mají příležitost představit na stranách Brands svoji značku, prezentovat svoji licenci a nabízet ji čtenářům, kteří představují potenciál možných franchizantů.

Osvětové působení časopisu

Část STORES časopisu Brands&Stories se již dvanáctým rokem soustavně věnuje konceptům kamenných obchodů. V dobách, kdy se tvrdilo, že internet zlikviduje kamenný obchod, začalo toto odborné periodikum pravidelně přinášet ukázky od nás i ze světa, jak může koexistovat kamenný obchod vedle internetu. Přináší příklady úspěšného propojení těchto dvou míst prodejů - cross channel marketingu a inspiruje zajímavými projekty. Kromě toho se zabývá všemi aspekty ovlivňujícími prodeje v kamenných obchodech, digitálními technologiemi, osvětleními, designem, visual mechandisingem až po účinné POP materiály a proškolování obsluhy prodeje.

STORES přináší jedinečný souhrn návodů a inspirací jak utvářet kamenný obchod s úspěšnými prodeji a jak fungovat spolu s internetovým obchodem. Je proto také distribuován nejen marketingovým manažerům a vedení značek, ale i výrobcům všech komponent do kamenných obchodů, výrobce reklamy nevyjímaje, interiérovým architektům a studiím a všem odborníkům kolem tvorby retailu.

Brands&Stories

Soutěž o nejlepší shop koncept světa

Časopis Brands&Stories každým rokem nominuje za Českou republiku nejzdařilejší koncepty obchodů do světové soutěže - EuroShop RetailDesign Award. Šéfredaktorka Blanka Bukovská byla přizvána do mezinárodního týmu expertů této významné soutěže vyhlašované německou EHI ve spolupráci s National Retail Federation USA v New York City. Kritérii výběru jsou povedený design, konzistentní koncept obchodu s jasným poselstvím oslovujícím cílovou skupinu a také jednoznačně rozpoznatelnou korporátní identitou. Neboť pouze při splnění všech těchto aspektů oslovuje idea prodejny zákazníky.

Díky Brands&Stories jsou již 8. rokem nominovány do této soutěže i české koncepty. Mezi vybranými do užšího kola výběru byly v minulých letech české koncepty: brněnská Galerie Miele, koncept POTTEN&PANNEN - STANĚK COOKING CINEMA, showroom společnosti Lasvit v pražském Holportu, koncept společnosti Espresso se svým Chrámem čaje, český koncept Manufaktura – Vaše domácí lázně a koncept značky Nanovo z Týnské uličky v Praze.

Partnerské spolupráce

Brands&Stories 11 let na trhu

Časopis Brands&Stories si za dvanáct let existence vybudoval svoji pozici na trhu odborných periodik. Tomu odpovídá i to, že je respektován mnoha asociacemi a odbornými seskupeními u nás. Velmi úzce spolupracuje s asociací POPAI Central Europe (Point of Purchase Advertising International), která má na stranách časopisu vždy dostatečný prostor pro informace o svých aktivitách. Z mnoha dalších jmenujme alespoň OBALOVÝ INSTITUT SYBA, Českou Marketingovou Společnost, Českou Asociaci Franchisingu, Design Cabinet CZ atd. Ze zahraničních subjektů si časopis považuje akceptace EHI Retail Institute, který je výzkumným, vzdělávacím a poradenským institutem pro obchod a jeho partnery. Vydává kromě jiného i významný odborný časopis stores+shops, jehož články má Brands&Stories právo přejímat. V kooperaci s EHI pořádá Messe Düsseldorf veletrh EuroShop, přední mezinárodní odborný veletrh pro obchod, představující světu nejnovější produkty, řešení a trendy v maloobchodě.

Naši partneři a partnerské projekty

„Reklama ..… musí umět oplakat vedlejší, méně důležité a podřadné cíle, aby se mohla plně věnovat svým hlavním cílům: vtisknout, vpálit lidem do mozku a srdcí: 1. Vaše jméno. 2. Vaši značku (obal). 3. Vaše heslo – slogan.

To jsou tři červené nitě, které se musí táhnout celou vaší reklamou po léta a léta. Proto musí být všechny řešeny pod zorným úhlem století tak, aby nevyšly z módy, tak, aby je nebylo nutno měnit“.

Solar, J.: Reklamní příručka, Praha 1938, str. 4

Reference

V Brands&Stories jsme opakovaně prezentovali formou celoroční spolupráce naše produkty určené pro retail. Komunikovali jsme přes něj nové technologie do kamenných obchodů, obchodních center i přejmenování naší společnosti. Díky němu jsme dostali potřebné informace na stoly pro nás důležitých adresátů s rozhodovací pravomocí. Na základě odborných článků v tomto periodiku jsme prokazatelně získali další velké zakázky, proto jsme se ke spolupráci vraceli.

Martina Bohuňková
B2B Channel Marketing CE
Signify

V Brands&Stories jsem prezentoval svoji nově otevíranou exkluzivní vzorkovnu, která nabízí nejnovější trendy od společnosti Dornbracht Group pro náročnou klientelu. Zanedlouho po distribuci daného vydání se ve dveřích showroomu objevila pohledná dáma, v ruce držela tento 'černý časopis' a po několika schůzkách si u mě objednala vybavení 3 koupelen. Investice do reklamy se mi tak okamžitě vrátila.

Ing. Miloslav Plášil
jednatel
Dorint DG Centrum s.r.o.

Máme tady již 11. ročník odborného periodika, které nejen přináší odborně marketingově fundované profily jednotlivých značek, ale i řadu aktuálních strategických informací o tom, jak se značkami zacházet, jak s nimi pracovat, jak je učinit organickou součástí integrované marketingové komunikace, nejen v masmediálním prostředí, ale i na místě prodeje, v korporátní komunikaci a v řadě dalších komunikačních projevů. Díky za existenci tohoto titulu a doufám, že s námi bude i nadále vytyčovat cestu efektivního dialogu se zákazníkem v B2B i B2C.

Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
rektor Vysoké školy kreativní komunikace, nezávislý odborník na poli marketingu