Inzerce

Proč inzerovat v odborném periodiku Brands&Stories?

- Přímé zacílení na ekonomicky silnou cílovou skupinu - majitel/manažer firmy, která má svoje hobby (novinky značky) – B2C.
- Přímé oslovení manažerů s rozhodovací pravomocí B2B (firemní produkty, čtenář = zadavatel služeb).

Mediaplán na rok 2018

Číslo vydání Termín uzávěrky čísla Distribuce
1 22.02.2018 19.03.2018
2 24.05.2018 15.06.2018
3 16.08.2018 09.09.2018
4 07.11.2018 28.11.2018

Technická specifikace pro dodání podkladů na inzerci

Data přijímáme v elektronické podobě na datovém nosiči, e-mailem nebo přenosem na FTP server ve formě kompozitních PDF v rozlišení 300 dpi, barevnosti CMYK, umístění na střed, posuv ořezových značek 3 mm, spadávka – přesah min 5 mm. Texty dodávejte ve Wordu, loga ve formátu eps nebo ai, všechna písma převést do křivek. Obrázky posílejte ve formátu eps, jpg, tif v min. rozlišení 300 dpi, barevnost CMYK.

Formáty inzerce

Speciální program pro prezentaci značek v části Brands

Za cenu inzerce je možné získat pro prezentaci Vaší značky plochu 1–8 stran časopisu. Lze k tomu také dokoupit exklusivní strany – titulní stranu a 2.stranu obálky.

V odborné části STORiES nabízíme tyto formáty inzerce

Inzerce

Vkládaná inzerce dle konkrétní kalkulace.

Slevy pro opakovanou inzerci

2 x ročně – 15%
3 x ročně – 20%
4 x ročně – 25%
Příplatek za speciální umístění – 20%
Sleva při platbě předem – 10%
Grafické zpracování inzerce a další služby jsou účtovány navíc dle rozsahu.

Poplatky za storno inzerce

5 dní vč. před termínem uzávěrky 40 % z objednané ceny inzerce.
Po termínu uzávěrky 70 % z objednané ceny inzerce. Storno musí být provedeno písemně!

Ceník na vyžádání v obchodním oddělení mailto: obchod@b-s-c.cz.

Cenové nabídky jsou připravovány na míru konkrétní značce. 

Nevyžádané podkladové materiály se nevracejí. Vydavatel neodpovídá za věcný obsah inzerátů a komerčních příloh. Přetisk a jakékoli šíření celků i částí z obsahu časopisu povoleno pouze s písemným souhlasem vydavatele.

Odkup á 50 Kč/ ks včetně DPH.
Roční předplatné – 400 Kč/4 vydání ročně včetně DPH.

Základní data časopisu Brands&Stories

Distribuční náklad: 5 000 výtisků
Přímý zásah: 10 000 profi čtenářů ročně
Periodicita: 4x ročně

Distribuční databáze

58 % marketingoví manažeři
37 % ředitelé/majitelé firem.
5 % asociace, agentury, školy, inzerenti.

Tištěný náklad navíc

Distribuce z titulu mediálních partnerství nejrůznějších konferencí, seminářů, veletrhů, eventů.
Akvizice časopisu prostřednictvím obchodních zástupců.